EMNER

Unge på landet arbejder sammen

AARS:Stemningen er vendt. Der bliver hverken tale om lukning eller fusion på Aars Egnens Landboungdoms generalforsamling i aften. Foreningens formand Henrik Andersen pegede før jul på, at foreningen var på vej ud på et skråplan med alvorlige konsekvenser, hvis ikke de omkring 50 medlemmer oppede sig og viste engagement i bestyrelsesarbejdet og interesse for foreningens arrangementer. Nu har bestyrelsen selv droppet alle tanker om at lukke foreningen ned eller at fusionere med naboforeningerne. - Vi går ind for et samarbejdsforslag med naboforeningerne, forklarer Henrik Andersen. Samarbejdet med naboerne i Løgstør, Nibe og Vesthimmerlands Landboungdom betyder, at de fire foreninger i fremtiden arbejder sammen om de store krævende arrangementer, som stiller krav om mange deltagere. - Det kan eksempelvis være heldagsture og pløjestævner, forklarer Henrik Andersen. De mindre arrangementer, der kan "leve" med færre eller få deltagere som staldvandringer eller bowlingaftener, vil stadig blive afviklet i den lokale forenings regi. - Det betyder, at vi bevares som en lokal forening, påpeger Henrik Andersen, som redegør for samarbejdsforslaget på generalforsamlingen på Landbokontoret i Aars i aften. Den gamle bestyrelse går fuldt ud ind for samarbejdet, men Henrik Andersen understreger, at samarbejdet til enhver tid kan droppes af en ny bestyrelse. Det forventer han dog ikke, vil ske. Alt tyder også på, at Aars Egnens Landboungdom finder de tre til frem nye bestyrelsesmedlemmer, der skal til. - Vi har accept fra tre-fire kandidater, som er villige til at stille op til bestyrelsen, oplyser Henrik Andersen, der også selv er klar til at tage en ny tørn.