Ungdomsuddannelser

Unge protester mod regeringen

LO og elever på erhvervsskoler vrede over lukning af skolepraktik

KØBENHAVN:Regeringen smider flere tusinde unge ud! Under den kontante overskrift indledte LO mandag en storstilet kampagne vendt mod regeringens beslutning om at lukke for skolepraktik på de populære uddannelser til blandt andet elektriker, tømrer og snedker. Ved hjælp af helsides avisannoncer, plakater, pjecer og elevaktioner håber LO at kunne presse regeringen og de to forligspartier, Dansk Folkeparti og De Radikale til at droppe nedskæringerne på skolepraktikken. LO's næstformand Tine Aurvig-Huggenberger opfordrer på det kraftigste regeringen til at genindføre skolepraktikken på de otte berørte uddannelser. - I øjeblikket mangler flere end 10.000 unge en praktikplads. Skolepraktikken er et redskab til at bringe de unge videre i deres uddannelse. Alternativet - at smide de unge på gaden - er helt, helt uacceptabelt, siger Tine Aurvig-Huggenberger. Hun påpeger, at langt de fleste elever får en rigtig læreplads, når de har gået i skolepraktik et stykke tid. LO mener heller ikke, at beskæftigelsesmulighederne for elever, der har været i skolepraktik, er så ringe, som regeringen og arbejdsgiverne hævder. De fleste får arbejde - Omkring 75 procent af de unge på bygge- og anlægsområdet, der begynder i skolepraktik, får fast arbejde efter endt uddannelse. Det er næsten lige så mange som dem, der fra starten får en praktikplads, og mange flere end dem, der slet ikke får en uddannelse, siger Tine Aurvig-Huggenberger. I første omgang kommer nedskæringerne i skolepraktikken til at berøre omkring 1000 elever på otte uddannelser, der har afsluttet deres grundforløb, og nu står uden en praktikplads. Men fremover vil det ramme mange flere, advarer LO. Tine Aurvig-Huggenberger er enig med undervisningsminister Ulla Tørnæs i, at der skal oprettes flere rigtige praktikpladser. Men hun mener, at ministeren har taget de unge som gidsler i stedet for at tage et opgør med arbejdsgiverne, der tværtimod fremover slipper for at betale til skolepraktikken. Dermed fjerner regeringen efter LO's opfattelse det eneste økonomiske incitament, som kan presse arbejdsgiverne til at oprette rigtige praktikpladser. Aktioner LO's kampagne bakkes op af Erhvervsskolernes Elevorganisation, der mandag morgen havde samlet eleverne til protestaktioner i flere af landets store byer. Rundt omkring i landet stod elever uden praktikplads i skraldespande, for at demonstrere, hvordan de følte sig behandlet af regeringen. Rasmus Gudmandsen, som er formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, mener, at afskaffelsen af skolepraktikken er i direkte modstrid med statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) ord i åbningstalen til Folketinget, hvor han netop understregede, at Danmark skal klare sig i konkurrencen med lavtlønslande ved at sikre et højt uddannelsesniveau. - Man bliver ikke bedre til en skid af at få at vide, at man godt kan glemme alt om at færdiggøre den uddannelse, som man har satset sin fremtid på, siger Rasmus Gudmandsen, der mener, at regeringen reelt har afskaffet uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne. /ritzau/