Unge puster liv i foreninger

Unglederuddannelse skal skabe nye aktiviteter for unge

BRØNDERSLEV:Et nyt initiativ ser dagens lys i Brønderslev - en unglederuddannelse. Det er DGI-Vendsyssel, der har taget initiativet. En snes unge mellem 13 og 16 år har sagt ja til at tage unglederuddannelsen, og de skal dermed være med til at skabe større aktivitet for ungdommen i Brønderslev - ikke inden for en bestemt idrætsgren. Uddannelsen strækker sig over otte weekender frem til december, og det er Jonas Bagger og Rasmus Carlsen, der står i spidsen for uddannelsen. De vordende foreningsledere skalselv igennem blandt andet grænseoverskridende aktiviteter, ligesom der bliver et børneidrætskursus, og de skal klædes på til at arrangere stævner. 29-årige Rasmus Carlsen har stor vidne omkring idræt. Han har gennem en årrække været idrætsinstruktør i forsvaret. Han er forinden karrieren i forsvaret uddannet på Aalborg Lærerseminarium. 24-årige Jonas Bagger er arkitektstuderende, og er også stærkt engageret i idræt. Blandt andet underviser han på Han Herreds Ungdomsskole. I en årrække har han undervist i gymnastik i lokalforeninger og i DGI. De to ledere lagde på et introduktionsmøde ikke skjul på, at det kæves meget af de unge, for at gennemføre uddannelsen. - Men vi skal nok få nogle dygtige ledere ud af jer, og vi er sikre på, at det kommer til at kunne mærkes i foreningslivet, sagde de. De pointerede, at det er en uddannelse, der ikke fokuserer på fodbold, badminton eller lignende, men omfatter anderledes aktiviteter. - Der er også nydanskere med, idet vi mener, at det er vigtigt at også nydanskere aktiveres i foreningslivet, siger formand for Idrætssamvirket Brønderslev, Aase Jensen. Hun tilføjer, at kurset falder godt i tråd med de aktiviteter, der allerede er for nydanskere, som har resulteret i, at en del nydanskere er blevet inddraget i foreningslivet. Aase Jensen er glad for, at der fra foreningernes side har været så stor interesse for ungleder-uddannelsen. - For deltagerne i kurset vil det betyde, at de får en positiv idræts- og samværs-oplevelse, kammerater i andre foreninger, personlig udvikling samt udfordringer, der er grænseoverskridende. - Da vi blev tilbudt kurset, var vi ikke sene til at sige ja, da der er behov for hele tiden at få ny instruktører i foreningslivet, sagde Aase Jensen, der i Idrætssamvirket Brønderslev tæller 10.000 medlemmer. Aase Jensen er ikke i tvivl om, at de unge vil være med til at sætte deres præg på aktiviteterne i foreningerne, når de kommer ud i foreningerne. Hun tror, at der blever flere aktiviteter, som ikke kendes i dag i foreningerne, idet medlemmerne i dag stiller anderledes krav til deres forening end tidligere.