Uddannelse

Unge sekunder fra drukne-døden

Fem under uddannelse til fritidsvejledere kæntrede i Limfjorden

NIBE:Inde på land kunne de bare se på, mens kammerater ude i Halkær Bredning ved Nibe kæmpede for livet i det kolde vand og mod en kraftig blæst fra nord. Katastrofen var under opsejling, da fem unge mennesker i hjemmebyggede både med plads til to i hver var kæntret. Mange minutter i koldt vand er dræbende, og alarmen indløb til politiet torsdag 12.04. Nibe Redningsberedskab var først på pletten, men det lokale beredskab har ingen redningsbåd. Falck i Aalborg rykkede derfor ud med et gummifartøj, og en redningshelikopter lettede fra Flyvestation Aalborg, mens kammeraterne til de forulykkede så på fra breden - i uvished om de forulykkedes skæbne på en dag, der skulle have været en krævende, men lykkelig prøvelse for i alt 12 vovehalse med fremtiden for sig på den et-årige uddannelse til såkaldte friluftsvejledere på Aalborg Seminarium. Kammeraterne på land var i chok, mens helikopteren fra Søværnets Operative Kommando, SOK, søgte efter de forulykkede, der drev rundt i den stærke strøm. To var tilsyneladende væltet i den stærke blæst, nogle af de 10 øvrige forsøgte at komme til undsætning, men yderligere tre tippede rundt og faldt i vandet i forsøget på at hjælpe. En lægeambulance hastede afsted, og alle kom i land. Tre blev indlagt på Aalborg Sygehus Syd med forfrysninger, to enten svømmede i land, eller drev med den stærke strøm i land i Halkær Brednings østre del. Hvordan det lykkedes de to at komme i sikkerhed ved egen kraft var endnu ikke afklaret ved redaktionens slutning. - Vi er i chok, nogle gik for langt, erkender en studerende på fritidsvejleder-uddannelsen. Koordinator på Aalborg Seminarium, Marianne Østergaard, besøgte straks de tre indlagte med forfrysninger på Aalborg Sygehus, hun var ikke at træffe for en kommentar torsdag, men vejleder på Aalborg Seminarium, Per Munch, garanterer, at uheldet på Limfjorden får følger. - Nu må vi tage sikkerheden op til overvejelse for vore studerende, Det er klart, at uddannelsen til friluftsvejleder rummer visse ricisi ude i naturen, men hændelsen i dag skal naturligvis ikke gentage sig. Alle tre indlagte fra forliset i Halkær Bredning havde det ved redaktionens slutning godt efter omstændighederne og får ifølge politiet ikke varige fysiske men.