Unge skal advares om misbrug i folkeskolen

BRØNDERSLEV:Arbejdsgruppen, der har arbejdet med misbrugss-problemet, foreslår blandt andet, at der sker undervisning i folkeskolen eventuelt i det timeløse fag sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab. Der lægges også op til, at projektet et godt liv udbredes til alle folkeskoler. Et godt liv er et forebyggelsesprojekt med klassens sociale liv som tema, hvor såvel elever, skole rog forældre inddrages. Der foreslåes familieaftaler omkring fester og alkoholforbrug. Der kan i forbindelse med forældreaftaler og familieaftaler trækkes på ungdomskonsulenten. Der er afsat ressourcer til et besøg i skoleforløbet, som oftest ligger i 6. eller 7. klasse. Også omkring blå mandag er der planer om at lave aftaler. Erfaringerne viser, at specielt konfirmationen er et traditionelt tidspunkt for den unge til at alkohol-debutere. Når de unge er 15 år, har næsten 90 procent af drengene og pigerne ved en lejlighed drukket spiritus. Der lægges også op til en ny misbrugs-undersøgelse. Af andre områder er et forslag ung til ung projekt med et ung til ung korps i folkeskolen, udvidelse af ungdomskonsulentfunktionen, et alko-korps, en alkohol-politik og aftaler for klubberne, et kursus for medarbejdere i detailleddet, kvalificering af pædagogiske medarbejdere samt nedsættelse af et bevillingsnævn samt en udskænkningspolitik.