Ungdomsuddannelser

Unge skal fastholdes

Der er brug for en særlig indsats, der skal få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Bedre samarbejde om at fastholde i unge i uddannelse. Foto: Hans Ravn

Bedre samarbejde om at fastholde i unge i uddannelse. Foto: Hans Ravn

Om få år vil der være mangel på kvalificeret arbejdskraft. Kommunen er derfor på vej med initiativer, der skal få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I 2015 vil arbejdsstyrken i Hjørring Kommune være faldet så meget, at der selv ved fuld beskæftigelse, vil være færre i arbejde end i 2007. Samtidig har folketinget vedtaget et mål om, at mindst 95 procent af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. En arbejdsgruppe i kommunen foreslår en række initiativer. Ifølge rapporten er der efterspørgsel efter en ekstraordinær hurtig indsats i tilfælde, hvor ellers velfungerende unge er ved at droppe ud af en ungdomsuddannelse. Arbejdsgruppen foreslår også, at der i visse tilfælde kan udbetales en godtgørelse til unge under 18 år for at motivere dem til at tage imod et praktiktilbud i en privat eller offentlig virksomhed. Ungeteam Der er forslag om et Ungeteam, der skal sikre en koordineret indsats for de unge, der hidtil har været svære at fastholde i en ungdomsuddannelse, samt de unge, der også slås med faglige, personlige eller sociale problemer. Ungeteamet skal samtidig være forbindelsesled mellem kommunens forskellige forvaltninger. Hvis der f.eks. er brug for input fra Børne-& Familieafdelingen og skolecentrene. Ungesekretariat Endelig er der også tanker om et Ungesekretariat, der bl.a. skal fremme samarbejdet om unges uddannelse mellem kommunens forvaltninger og også skabe bedre forbindelser til uddannelsesinstitutionerne. Kommunens arbejdsmarkedsudvalg hilser ideerne velkomne, og har nu bedt om et overblik over, hvordan det hele skal finansieres.