Skolevæsen

Unge skal kende erhvervslivet

Skole-erhverv-kontaktudvalget i Sæby Kommune på banen med nyt forsøg

SÆBY:Skole-erhverv-kontakudvalget i Sæby Kommune er på banen med et nyt forsøg for at bedre skoleelevers kendskab til erhvervslivet. Det betyder, at aktiviteten "Åben virksomhed" planlægges at skulle foregå i slutningen af april over en eller to dage. - Alt for mange elever kender stort set intet eller kun meget lidt til, hvor deres forældre arbejder - og i det hele taget er det et særdeles væsentligt aspekt i elevernes udvikling og forståelse af en arbejdsplads i erhvervslivet uden for skolens mure, at de får mulighed for at komme i kontakt med virksomheder, siger skolekonsulent Per Rye, Sæby, der er sekretær for skole-erhverv-kontaktudvalget. - For de ældste elever er der en sådan mulighed gennem en eller to ugers erhvervspraktik, men skole-erhvervs-kontaktudvalget ønsker mulighederne udvidet - også til yngre elever. - Vi har i øjeblikket nogle af de talmæssigt mindste ungdomsårgange nogensinde. Ikke mindst derfor er det af stor betydning, at de unge får et positivt og naturligt forhold til erhvervslivet i almindelighed og virksomhederne i Sæby Kommune i særdeleshed, tilføjer Per Rye. Det er baggrunden for, at udvalget har opfordret en række virksomheder i kommunen til at indgå et forsøg med "åben virksomhed" med mulighed for, at elever og deres forældre kan gæste virksomheder og se, hvad der foregår, og hvordan der arbejdes - og måske også få lejlighed til at tale med en lærling, en medarbejder eller en repræsentant for ledelsen. Skole-erhvervs-kontaktudvalgets formand er økonomichef Martin Gadensgaard, Skiold Sæby, næstformand er slagteriarbejder Preben Sørensen, Danish Crown, og desuden består udvalget af slagtermester Klaus Kjærgaard som Sæby Håndværkerforenings repræsentant, gdr. Niels Kr. Oien repræsenterende landbruget, uddeler Lars Hansen fra handelsstanden, formanden for Sæby Byråds børne- og kulturudvalg Knud Hjørnholm (S), lektor Rikke Gadensgaard som repræsentant fra skolebestyrelserne, erhvervsvejleder Maja Pape fra Arbejdsformidlingen, afsnitscheferne Alice Eriksen og Britta Andersen fra henholdsvis socialforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen på Sæby Rådhus samt skolevejleder Birger Kousholt som repræsentant fra skole- og ungdomsvejlederne.