EMNER

Unge skal rejse ud for at lære

Seminariet opfordrer studerende til at tage en del af læreruddannelsen i udlandet

HJØRRING:Der vil blive lagt meget mere vægt på at få et internationalt element i fremtidens uddannelse. Det vurderer Vibeke Toft Jørgensen, som er engelsklærer og international koordinator på Hjørring Seminarium. - De studerende kan lære noget, som de ikke kan lære ved at blive fire år i Hjørring. Det er noget helt andet at bo i for eksempel Belgien end at læse om Belgien i en bog. Det globale aspekt i uddannelsen er i udvikling nu og er virkelig noget, der vil få stor betydning i fremtiden, siger hun. Hjørring Seminarium modtager hvert år fire-fem udenlandske studerende og sender typisk et tilsvarende antal afsted i praktik eller på skole i udlandet. Vibeke Toft Jørgensen opfordrer flere studerende til at gøre brug af muligheden for at få et internationalt perspektiv på uddannelsen. - Det viser også den kommende arbejdsgiver noget om, at det er en selvstændig person, siger hun. Det internationale perspektiv på uddannelsen er også ved at brede sig mod øst. Seminariet er i fællesskab med Gymnasiet og EUC Nord i gang med at etablere et samarbejde med Kina. Samarbejdet er endnu i sin vorden, men der har allerede været en kinesisk delegation i Hjørring. - Det er et udviklingsarbejde, hvor vi har mødtes med Gymnasiet og EUC Nord et par gange, og for vores vedkommende håber vi, at det kan munde ud i, at vi får nogle kinesiske studerende til Hjørring Seminarium, siger Vibeke Toft Jørgensen. Det giver nemlig også et udbytte for de danske studerende, der får en udenlandsk klassekammerat. - Når vi får nogle udenlandske studerende til Hjørring, så påvirker det hele miljøet. Det virker ind på debatterne, og vi får et andet perspektiv på diskussionen om, hvorfor vi gør, som vi gør i Danmark, og hvordan det er i forhold til andre lande.