Unge skal sikres praktikplads

En erhvervsuddannelse uden en praktikplads er i mange tilfælde som en bil uden motor.

Den kan ikke bruges til det, den er beregnet til: At bringe én videre. Efter den borgerlige regerings afskaffelse af skolepraktikken risikerer flere tusinde unge ved årsskiftet at stå uden praktikplads. Det betyder, at de ikke kan gøre deres uddannelse færdig. Hvordan kan vi som samfund tillade os at prædike "uddannelse, uddannelse og uddannelse", når en stor gruppe unge samtidig fratages muligheden for netop dette? I denne uge fremlagde Socialdemokraterne vores forslag til at løse det, der helt tydeligt er en problematisk situation. Vi vil genindføre skolepraktikken i fuldt omfang, som den så ud, før V og K kom til regeringsmagten. Og vi vil øge antallet af praktikpladser ved at give en økonomisk gulerod til de virksomheder, der tager unge mennesker i praktik. Alle ved, at det koster – især for små virksomheder – at tage elever, og derfor mener vi, at der bør indføres en præmieordning for de virksomheder, der tager denne samfundsopgave på sig. Helt konkret bygger ordningen på et Robin Hood-princip om, at virksomheder, der tilbyder praktikpladser, præmieres med penge fra de virksomheder, der ikke tilbyder praktikpladser. Socialdemokratiets uddannelsespolitik tager udgangspunkt i 3 målsætninger: Lige muligheder, kvalitet og fællesskab. Uddannelse er en ret, ikke et privilegium, og en god uddannelse er ofte en forudsætning for at få et spændende arbejde og et godt liv. Men samfundet kan ikke leve op til disse målsætninger, når en særlig gruppe unge ikke får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig. Det socialdemokratiske beslutningsforslag indebærer at: 1. Skolepraktikken bliver genindført 2. Praktikpladser får tilskud 3. Skolernes mulighed for praktiksøgende virksomhed bliver forbedret Det er et forslag, som løser manglen på praktikpladser her og nu, og som derfor sikrer de unges uddannelsesmæssige fremtid. Det bringer os et skridt tættere på målet om, at alle unge skal have en uddannelse. Og det er samtidig et vigtigt tiltag på integrationsområdet, fordi mange unge med anden etnisk baggrund tager en erhvervsuddannelse og derfor er meget afhængige af at kunne få en praktikplads. Hvis vores nye medborgere for alvor skal integreres på arbejdsmarkedet er praktikordningen altså værd at tænke med i det spørgsmål.