Aabybro

Unge skal tages med på råd

Mulighed for at få indflydelse på politiske beslutninger

AABYBRO:Det har ikke direkte noget at gøre med den senere tids uro om unges forsamlinger på Torvet iAabybro. Men oprettelsen af et ungdomsråd i Aabybro Kommune kan være med til at gøre en forskel i samme forbindelse, mener Claus Eriksen, der er ungdomsskoleinspektør i Aabybro. Sammen med en arbejdsgruppe har han i længere tid arbejdet på et oplæg til et ungdomsråd, som med tiden kan munde ud i en decideret ungdomspolitik. Derfor farter ungdomsskoleinspektøren de kommende dage rundt til alle folke- og friskoler i kommunen for at gøre reklame for ungdomsrådet i 7. til 10. klasser. Det sker sammen med foredragsholder Kurt Mikkelsen og Sara Skafsgaard, der selv er medlem af et ungdomsråd. Og tirsdag aften er rådet også et tema i byrådssalen for elever på tekniske skoler, gymnasier og unge fra idrætsforeninger. - Et ungdomsråd kan sørge for, at vi kommer tættere på de ting,som rører sig i den aktuelle ungdomskultur, og vi voksne skal være mere opmærksomme på det, siger Claus Eriksen. - Oprettelsen har ikke noget at gøre med de unge på Torvet. Hvis det skyldes, at de unge ønsker at hænge ud på denne måde. Så er det dét, men hvis det er fordi, at vi ikke giver dem de rigtige tilbud, så skal vi være bedre til at lytte til de unge, siger han. - Min erfaring fra ungdomsskoles aktiviteter er, at vi har nogle drønseriøse og dygtige unge, understreger ClausEriksen. Rådet skal deltage i kulturudvlgets møder, men kun i de punkter, som angår unge. Hvordan rådet så rent praktisk skal oprettes skal så drøftes efterfølgende. -Det her er en mulighed for de unge i at øve sig i de demokratiske spilleregler og få indflydelse, mener han.