Hjørring

Unge skal tages ved hånden

I politik er vi ofte enige om målet men uenige i midlet til at nå dette mål.

Dette blev dokumenteret i NORDJYSKE søndag, hvor formanden for Hjørring Kommunes arbejdsmarkedsudvalg, Ivan Leth (S) er citeret for - Unge skal have et los i r....-. Baggrunden for udtalelsen er det seneste møde i arbejdsmarkedsudvalget, hvor en stor del af dagsordenen omhandlede unge og de indsatser, Hjørring Kommune allerede gør, men også planlægger at iværksætte overfor de unge, som p.t. er hårdt ramt af ledighed men også manglende uddannelse. Det er vigtigt at fastslå, at udmeldingen fra formanden ikke dækker hele arbejdsmarkedsudvalget, da vi i Venstre har en helt anden menneskeopfattelse af de unge. De skal tages ved hånden og føres til først uddannelse og senere job. Kun på denne måde sikrer vi ungdommen en god og værdig indgang til voksenlivet, hvor vi får brug for alle hænder.