Unge skal være mere aktive

Fare for at afdelingen mister sin selvstændighed

SKAGEN:Metal er i dag den eneste fagforening under LO, som stadig har en selvstændig afdeling i Skagen, og afdelingen er blevet større det seneste års tid, oplyse formanden, John Knudsen, på årets generalforsamling. John Knudsen advarede imidlertid i sin beretning også medlememrne om, at det med en selvstændig afdeling i Skagen ikke er en selvfølge - tværtimod er der, som man har kunnet se på andre fagforbund, kræfter i gang for at få skabt større enheder ved at lægge afdelinger sammen. - Personligt mener jeg, at det underminerer nærdemokratiet og fjerner medlemmerne fra forbundet, når man lægger afdelinger sammen og skaber større afstand til medlemmernes nærmeste afdelingskontor, ligesom det betyder, at man slår de netværk, som er skabt lokalt, i stykker, sagde John Knudsen, som også oplyste, at der siden sidste generalforsamling er sket en sammenlægning af Metal i Hirtshals og Hjørring - Hvis Skagen-afdelingen af Metal skal have en fremtid som selvstændig afdeling, er det imidlertid nødvendigt, at vi får aktiveret vores unge medlemmer meget mere i afdelingens virke. Os, der kører det daglige løb i dag, er alle ved at være "grå i toppen," sagde John Knudsen om. John Knudsen oplyste i beretningen, at Metal i Skagen nu er oppe på 439 medlemmer, og han venter, at medlemstallet vil stige i løbet af sommeren. Den forventning hænger blandt andet sammen med, at Karstensens Skibsværft efter en periode med meget få ordrer i bogen, nu har ordrer på syv nybygninger, og værftet venter at skulle ansætte yderligere omkring 100 medarbejdere til især nybygningsafdelingen. Lidt anderledes ser det netop nu ud for reparationsafdelingen, oplyste John Knudsen, og det hænger sammen med, at fiskefartøjerne bliver stadig større. - Vi kan kun ønske værftet held og lykke med planerne for en ny stor tørdok, som vil gøre det muligt for værftet at byde på reparationsarbejder på de store skibe, sagde John Knudsen. John Knudsen nævnte også Danish Yacht og vindmøllefabrikken Vestas som gode virksomheder for Metals medlemmer. - Der er imidlertid flere andre smede- og maskinvirksomheder, som er trængt, fordi den meget stramme fiskeripolitik betyder, at investeringslysten og investeringsevnen i fiskeriet er meget ringe, sagde John Knudsen. De manglende beskæftigelsesmuligheder på investerings- og reparationsområdet afspejler sig også i afdelingens ledighedsprocent. Den er nu på 11,3 procent. I fjor på samme tidspunkt var ledigheden indenfor Metal i Skagen 6,2 oplyste John Knudsen.