Forsikringsvirksomhed

Unge spiller højt spil uden forsikring

Unge uden ansvarsforsikring løber en alvorlig risiko, der kan sænke deres økonomi.

Seks ud af 10 studerende har ingen ansvarsforsikring, og det kan blive dyrt i den sidste ende. Grafik Jette Klokkerholm

Seks ud af 10 studerende har ingen ansvarsforsikring, og det kan blive dyrt i den sidste ende. Grafik Jette Klokkerholm

60 procent af beboerne på landets kollegier har ikke tegnet en indboforsikring, ligesom en tredjedel af alle unge danskere mellem 21 og 24 år lever uden indbo- og ansvarsforsikring. Det viser en analyse, som brancheorganisationen Forsikring & Pension har lavet. Men de løber en risiko, for ud over at indboforsikringen beskytter ens ting og sager, medfølger der oftest også den vigtige ansvarsforsikring, som dækker i tilfælde af, at man kommer til at gøre skade på en anden person eller andres ting. Af egen lomme Hvis man som uforsikret krydser gaden uden at se sig for og derved bliver skyld i et trafikuheld, skal man selv til lommerne og betale erstatningen, der godt kan løbe op i over en million kroner. Indtil man fylder 21 år, er man som dansker beskyttet af sine forældres forsikringer. Efter skæringsdatoen kan der være mange grunde til, at de unge ikke lader sig forsikre. Det kan være et fravalg, der er begrundet i deres økonomiske situation, da en forsikringspolice fylder meget i husholdningsbudgettet, når man lever af SU. Uvidenhed Men det kan også dreje sig om unge, der ikke er klar over, at de uden en ansvarsforsikring personligt hæfter for eksempelvis erstatninger. - Det er et problem, at så mange unge ikke tænker over vigtigheden af forsikringer. De straffes resten af livet for skødesløshed og for ikke at have overvejet konsekvenserne, siger forsikringskonsulent Riccardo Krogh Pescatori fra Forsikring & Pension.