Unge springer 10. klasse over

Flere af de unge i Thy går direkte i gang med uddannelse efter 9. klasse THY: Kun 39,5 procent af eleverne i folkeskolens 9. klasse vil videre i 10. klasse efter sommerferien. Sidste år var det 45 procent. Altså et markant fald. Det oplyser lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Thy, Marianne Kjeldsen. - Der er nok en tendens til, at flere går direkte i gang med en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, siger Marianne Kjeldsen. Hun har ikke noget klart bud på, hvad der kan være årsagen til denne udvikling, bortset fra de politiske signaler fra regering og Folketing. - Vi kan da håbe, at den intensiverede vejledning er med til at afklare de unge, siger Marianne Kjeldsen. Hun har netop fået samlet tallene for, hvad eleverne fra folkeskolernes 9. klasser og Spor 10 i Thisted Kommune har valgt at søge ind på næste år. Erhvervsuddannelserne er den mest populære vej at gå, når man ser bort fra 10. klasse. Omkring 30 procent af eleverne med folkeskolens afgangsprøve har søgt ind på merkantile uddannelser, bygge og anlæg, håndværk og teknik, levnedsmiddel, mekanik og transport eller en af de andre praktisk-orienterede fag. 25,4 procent at denne gruppe søger ind på de fire gymnasiale uddannelser: studentereksamen, højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx). Marianne Kjeldsen pointerer i den forbindelse, at de gymnasiale uddannelser traditionelt tiltrækker en del af efterskoleeleverne. Og de aktuelle ansøgningstal fra efterskolerne er endnu ikke nået frem til UU Thy. De unge fra folkeskolerne, der har valgt retning pr. 15. marts udgør 574 elever. Dertil kommer senere omkring 180, der i øjeblikket er på efterskole. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk

Forsiden