Uddannelse

Unge stilles ringere

SKATTEOPLÆG:Hvor mange gange har den danske befolkning ikke hørt ordene om, at vejen frem er mere uddannelse, og at vores vigtigste eksport er knowhow? At Danmark er et vidensamfund, hvor vores eneste trumfkort i forhold til omverdenen er vores gode uddannelse. Hvor mange gange har vi ikke hørt, at vi mangler læger og andre højt uddannede personer? Så er det, jeg stiller mig selv det spørgsmål: Hvorfor forringe unges muligheder for at tage en længere, videregående uddannelse ved at indskrænke muligheden for at modtage SU fra 72 måneder til 48? Vil det ikke bare nedsænke antallet af studerende, som ønsker at tage en uddannelse, som tager mere end fire år? Vil skrækscenariet ikke bare være, at vi får færre læger til at behandle vores syge, færre ingeniører til at udvikle vores vidensamfund og færre kandidater til bl.a. at undervise vores unge på de forskellige ungdomsuddannelser? Alle disse er typer på uddannelser, hvor de studerende i minimum et år af deres uddannelse, såfremt de ikke dumper bare et semester, vil stå uden fast indkomst i form af SU. Jeg må sige, det er personligt noget, der skræmmer mig. Jeg står selv over for at skulle vælge en videregående uddannelse, og var mit valg ikke faldet på jordemoderuddannelsen, som ”heldigvis” kun varer tre et halvt år, men derimod en længere en af slagsen, ville jeg nok tage min beslutning op til revurdering, da det i mine øjne er lige uoverskueligt at skulle stå uden indkomst i dele af min uddannelsestid eller blive nødsaget til at tage et kæmpestudielån – og hvor mange andre står ikke med de samme tanker? Jeg har altid været stolt af Danmark for den sociale mobilitet. Alle havde lige muligheder for at tage en uddannelse. Men med oplægget fra Skattekommissionen mener jeg, vi står over for en forringelse af den sociale mobilitet, som vil medføre, at Danmark i højere og højere grad vil blive opdelt i et A- og et B-hold, hvor unge fra mere velstående familier vil have langt større mulighed for at tage en længere videregående uddannelse.