Gymnasiale uddannelser

Unge strømmer til Teknisk Gymnasium

Mens de øvrige ungdomsuddannelser holder skansen, så HTX trækker den nordjyske gymnasiefrekvens i vejret

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Erhvervsskolerne i Aars holdet et stabilt højt niveau, konstaterer uddannelseschef Gert Husum.ARKIVFOTO: JENS MORTEN

Når et nyt skoleår begynder til august, vil flere unge nordjyder end tidligere tage fat på en gymnasial uddannelse. Eleverne strømmer til teknisk gymnasium (HTX), der i både Aalborg, Frederikshavn og Hjørring oplever en markant fremgang. De tre øvrige gymnasieformer - alment, handelsgymnasiet og HF - har oplevet et næsten uændret antal ansøgere, mens HTX kan notere en fremgang i regionen på cirka 20 procent. Tallene rummer endog en tilbagegang hos EUC Nordvest i Thisted, så procentvis er stigningen endnu større hos EUC Nord med afdelinger i Hjørring og Frederikshavn samt det tekniske gymnasium på Aalborg Tekniske Skole. Tilfreds EUC Nord Med ungdomsårgange af kun svagt stigende størrelse betyder fremgang for HTX, at flere unge nordjyder har besluttet sig for en gymnasial uddannelse. Rektor Henning Nygaard Larsen, EUC Nord, er naturligt nok godt tilfreds med tallene: - Vi har i mange år ventet på en sådan fremgang for HTX. Uddannelsen er meget projektorienteret, og jeg tror, at det appellerer til den måde, mange unge gerne være lære på - at bruge både hoved og hænder. Netop på HTX foregår meget af undervisningen i laboratorier og på værksteder - og dertil kommer, at vinden i disse år blæser mere i retning af naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, siger Henning Nygaard Larsen. Forsigtigt føjer han til, at man endnu ikke ved, om fremgangen er enlig svale. En sådan svale er der ikke tale på Erhvervsskolerne i Aars, der rummer såvel teknisk som handelsgymnasium. Årets tal ligner de to foregående år: - Vi ligger forholdsvis højt for tredje år i træk. Vi klarer os meget godt her i området, og jeg er godt tilfreds, lyder det fra uddannelseschef Gert Husum - med den tilføjelse, at han med tiden gerne ser endnu flere unge vælge en af de to gymnasiale uddannelser på Erhvervsskolerne i Aars. På den største af regionens gymnasiale skoler, handelsgymnasiet under Aalborg Handelsskole, noterer direktør Poul Søe Jeppesen tilfreds tallene: - Vi har status quo, men samlet er erhvervsgymnasierne jo blevet styrket. Og jeg synes, at det er positivt, at de flere unge har fået øjnene op for teknisk gymnasium, for det er en god uddannelse. Det tyder på, at flere er afklaret med, hvad de vil. Flest drenge på HHX På HHX i Aalborg har han noteret, at drengene er kommet i overtal blandt ansøgerne. Tidligere var handelsgymnasiet præget af piger, og i de seneste år har fordelingen mellem de to køn været meget lige. Men i år udgør drengene tæt på 60 procent af ansøgerne. For alle gymnasiale uddannelser gælder, at tallene kan ændre sig frem til august. Traditionelt dukker der ekstra ansøgere op helt frem til juli - således regner Poul Søe Jeppesen med rundt regnet en ekstra klasse i de kommende måneder. Det vil sige 29 elever. soeren.bak@nordjyske.dk