Tyskland

Unge sydslesvigere har brug for indsigt

HURUP:At sproget hele tiden skifter, er naturligt i et flerkulturelt samfund, hvor det danske mindretal i Sydslesvig er en vigtig del af samfundet. - Når mindretallet er en faktor, der roses i søndagstalerne, må det også være en ligeværdig part i det daglige arbejde og forvente at blive behandlet på lige fod med resten af det tyske samfund, når tilskud til skoler og andre institutioner skal fordeles, sagde formanden for Grænseforeningens Thy-Mors kreds, Jørgen Bruun Christensen, Nykøbing, på generalforsamlingen mandag aften på Møllekroen i Hurup. I sin omtale af, at 23 børn fra de danske skoler syd for grænsen har været på ferieophold i private hjem i området, sagde han, at der er brug for, at mange flere end feriebørnene får indsigt i en dansk hverdag. Det kan f. eks. ske ved, at sydslesvigske unge kommer på efterskole i Danmark. Det har for få desværre hidtil benyttet sig af, men der vil nu blive sat fokus herpå, idet Grænseforeningen har udgivet en bog herom. Under et besøg for nylig i Dansk Industris hovedsæde i København blev en delegation af unge sydslesvigere gjort opmærksom på, at de udgør en særdeles vigtig ressource, for de er tosprogede. Der er meget brug for det tyske sprog i erhvervslivet, da Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner i EU. Det lokale foreningsarbejde har omfattet en række velbesøgte møder, udarbejdelse af fællesprogram, interne fusioner samt arrangering af ture til Sydslesvig, hvor kredsformanden for øvrigt i år er festtaler med årsmødet i Slesvig by først i juni. Til efteråret vil lederen af Arkivet og Studieafdelingen på Centralbiblioteket i Flensborg, Lars N. Henningsen, komme og tale om Christian VIII og den jyske vestkyst, og formanden for Folketingets seksmandsudvalg, Kim Andersen (V), vil fortælle om dets administration af statsstøtten til Sydslesvig på ca. 450 mio. kr. AS