Unge trues af mangel på motion

Der er bliver flere overvægtige skoleelever - men det er først, når eleverne kommer i puberteten, at det går rigtigt galt

HJALLERUP:- Der er markant flere overvægtige børn i skolen i dag, end da jeg begyndte som lærer for 24 år siden. Dengang var der en til to overvægtige børn ud af 100, men i dag er 10 ud af 100 elever overvægtige. Det svarer til to i hver klasse. Det siger Kenneth Andersen, idrætslærer på Hjallerup Skole og formand for Dansk Skoleidræt. Som følge af den faldende kropsbevidshed blandt de unge, er det vigtigere end nogensinde, at børnene lærer gode motionsvaner, påpeger Kenneth Andersen. Det er netop derfor, at omkring 60.000 nordjyske skolebørn og daginstitutionsbørn i dag er med i den landsdækkende motionsdag, som med flere end 600.000 danske skolebørn som deltagere er verdens største motionsarrangement. Alligevel svigter stadig flere skolebørn den daglige motion. - Siden jeg begyndte som idrætslærer er der sket en tydelig todeling af børnene. Den gruppe, som er aktive og dyrker motion, er i dag endnu mere aktive og er i virkelig god form. Men den gruppe, som ikke dyrker nogen særlig motion er både blevet større og blevet endnu mere passiv, fortæller Kenneth Andersen. Og jo ældre børnene bliver, jo mere passive bliver de. - Når eleverne kommer i puberteten, kan vi desværre set et stort frafald. Idrætsforeningerne kan ikke fastholde de unge. Der er alt for mange, der sætter sig til rette foran computeren og holder op med at dyrke idræt eller anden form for motion. I mange mindre byer går det så hårdt ud over idrætsforeningerne, at de bliver nødt til at slå sig sammen med nabobyen for at kunne stille et hold, og de store idrætsforeninger i Aalborg, som for 20 år siden kunne stille 4-5 hold, kan nu kun stille med et eller to hold, fortæller Kenneth Andersen. Da det er vigtigt at så mange elever som muligt deltager i motionsdagen, gør man i Hjallerup meget ud af at gøre motionsdagen så spændende som mulig. Det betyder, at de ældste elever i Hjallerup i går aftes tog forskud på motionsdagen, som blev gennemført som et natløb i byen med deltagelse af såvel lærere som forældre. - Selv om mange unge i dag svigter idrætsforeningerne, håber vi at arrangementer som Skolernes Motionsdag kan anspore de unge til aktivt at dyrke motion i en idrætsforening. Udover få motion, kan de unge i en idrætsforening også være med i et fællesskab udenfor familien, hvor de kan lære at begå sig sammen med andre unge, så idrætsforeningerne har også en meget vigtig social funktion, siger Kenneth Andersen, som efterlyser en holdningsændring blandt forældrene til at børn og unge bliver mere fysisk aktive - både i fritiden og i hverdagens gøremål. - I dag er det blevet almindeligt at mange forældre kører deres børn til skole, fordi de er bange for at børnene kommer til skade i trafikken, men i mine øjne er det et misforstået hensyn at køre børnene til skole. Men på den måde lærer børnene ikke at begå sig i trafikken og har dermed større risiko for at komme galt afsted senere. I stedet bør forældrene bruge tid på at lære børnene, hvordan de færdes i trafikken, så børnene selv kan gå eller cykle til og fra skole, påpeger Kenneth Andersen.