Tyverier

Unge tyve fik betingede domme

HJØRRING:- Det er noget rigtig skidt, i er startet på. Styr væk fra den vej, lød det i går formanende fra kriminaldommer Helle Dietz til tre mænd i alderen 17-19 år, alle fra Hjørring. Anklagerne mod de tre mænd var ikke helt ens, hvorfor også dommene blev forskellige. Dog med det til fælles, at ingen af dem skal i fængsel, og at de fik en særdeles løftet pegefinger fra retten. Den 18-årige havde flest forhold at skulle gøre rede for, hvilket han da også gerne gjorde, ligesom han stort set vedkendte sig alle anklagerne, der spændte vidt. De tre første forhold gik på køb af hælervarer - håndværktøj og et komplet stereoanlæg til bilen. Herefter fulgte indbrud i et kælderrum, hvorfra han stjal alufælge, indbrud sammen med de to kammerater i teknikrummet på Hjørring Gymnasium, hvorfra der blev stjålet en del teknisk udstyr (som dog blev stillet bag en hæk, hvorfra de unge mænd aldrig fik det fjernet), samt tyveri af 40 kasser med tomme flasker fra Venkøb i Hjørring fredag 3. januar 2003, ligeledes sammen med kammeraterne. Desuden blev den 19-årige anklaget for at have været i besiddelse af en ulovlig springkniv samme fredag, 3. januar. Endelig blev den 18-årige anklaget først for at have kørt i en bil med kun en nummerplade, hvilket siden viste sig at handle om, at han havde kørt i sin mors bil med en passagerer bag i bilen - hvilket var ulovligt, da bilen var på gule plader. - Helt ærligt, kan du ikke frafalde det punkt, lød det opfordrende fra dommer Helle Dietz til anklager Henrik Stage, som nikkede og samtykkede, for så væsentligt var det punkt åbenbart heller ikke i det samlede regnskab. Den 17-årige slap billigst, idet han kun blev dømt for tyveriet af de tomme flasker. Dommen lød på fem dagbøger á 400 kroner. Den 18-årige fik det største hak i straffeattesten, idet han fik en betinget dom på 30 dages fængsel med et års prøvetid, tilsyn af Kriminalforsorgen - og en formaning om at opføre sig ordentligt, mens den 19-årige fik en betinget dom uden straffastsættelse, en bøde på 3.000 kroner, som hovedsagligt skyldtes den ulovlige springkniv, samt en prøvetid på et år. De tre mænd modtog dommene.