Frederikshavn

Unge uddannes til hovedrengøring

FREDERIKSHAVN: Udvalgte pensionister i Frederikshavn kan formentlig alligevel se frem til en årlig hovedrengøring eller i særlige tilfælde to på kommunens regning. I hvert fald har byrådets arbejdsmarkedsudvalg besluttet, at der skal arbejdes videre med et projekt for unge kontanthjælpsmodtagere, og på en sådan måde, at der ikke kan følge sager om konkurrenceforvridning i kølvandet. Det er tilfældet i Alborg, hvor 200 ordinært ansatte bistået af 200 unge kontanthjælpsmodtagere rykker ud med klud og spand hos de ældre, og til bl.a. de private hjemmeservicefirmaers store fortrydelse. - Vi vil forsøge at lave to hold med hver 16 personer, der først får en teoretisk baggrund på EUC Nord. De serviceassistenter, som kommer ud af skolegangen, kan søge ansættelse både offentligt og privat, siger udvalgsformand Jørn Larsen. -halb