Unge vil bygge bro mellem Thy og Mors

"Broen" er et multikulturprojekt, der kulminerer på Vilsundbroen i september med laserlys, flydende teater, sejlende orkestre og film.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Vilsundbroen vil til september blive omdrejningspunktet for en ungdomsfestival, der er kulminationen på et stort kulturprojekt, der sættes i søen nu. Arkivfoto

Et ambitiøst kulturprojekt for unge i Thy og på Mors har udsigt til at få 400.000 kroner i EU-tilskud og måske et lignende tilskud fra en landdistriktspulje under indenrigs- og sundhedsministeriet. Projekt "Broen" er et projekt, der har til formål at samle og udvikle 10-15 projektledere i alderen 15-21 år med henblik på at gennemføre et multikulturprojekt omkring Vilsundbroen. - Projektet sætter fokus på igangværende ungeaktiviteter i lokalområdet og afdækker de kreative kræfter i området. Gennem projektet får de unge i Thy og på Mors mulighed for at demonstrere initiativ og handlekraft. Unge flytter væk Sådan står der i projektbeskrivelsen, der danner grundlag for den indstilling om EU-tilskud, som LAG Thy-Mors (Lokal Aktions Gruppe Thy-Mors) har lavet. Udgangspunktet for projektet er det faktum, at der hvert år sker en betydelig fraflytning af primært unge mennesker fra Thy-Mors området. Projektet skal ikke forhindre denne udvikling med medvirke til at skabe gode rammer for de 15-20 årige, der stadig bor i området - samt skabe grundlag for et "brain return" ved at give unge mennesker lyst til at vende tilbage til Thy-Mors, når de har gennemført en uddannelse. Budget på 800.000 kr. En gruppe af unge fra gymnasier, handelsskoler, teknisk skole og landbrugsskole har allerede været samlet nogle gange, og med et budget på 800.000 kroner er det målet at udvikle deres kreative evner til idéudvikling, planlægning og ledelse af det projekt, der skal kulminere med et multikulturprojekt omkring Vilsundbroen. Det centrale element vil være en lyd- og lysfestival med anvendelse af laserlys, elektronisk musik, digital graffiti, flydende teater, sejlende orkestre, installationskunst og film. "Projektet BROEN vil én dag, én aften og én nat i september 2010 omdanne Vilsundbroen til et stort kunstkunstværk, som vil lede tankerne hen på Jean Michel Jarres koncert- og lysshow AERO, som i 2002 samlede 50.000 mennesker i Gl. Vrå Enge i Nordjylland, eller til Elle-Mie Ejdrup Hansens LINIEN-LYSET, som i 1995 trak hundredtusindvis af tilskuere til Vestkysten for at opleve en laserstråle fra Skagen til Sild i Tyskland".