Videregående uddannelser

Unge vil være noget på den fede måde

Det er yt med at sidde på kontor, selv om mange, også spændende job i virkeligheden er stillesiddende computerarbejde

AALBORG:Det er de små årgange, uddannelsesinstitutionerne bejler til, når omkring 60.000 i foråret og forsommeren skal vælge videregående uddannelse. Langt de fleste ved godt, hvad de vil, men mønstret passer sjældent til de konkrete tilbud, institutionerne har at byde på. - På ivu*C, informationscentret for de videregående uddannelser i Aalborg, siger lederen Martin Rovs Hansen: - Det er bestemt ikke in at siddepåkontor. Han tilføjer, at begrebet skal skrives i ét. Han oplever et paradoks, fordi verden nu om stunder er skruet sådan sammen, at de fleste kommer til at uddanne sig til en hverdag, hvor beskæftigelsen bliver at sidde på kontor og arbejde ved og med en computer. 15. marts er der frist for de unge, der søger ind på videregående uddannelse via kvote 2, altså med point fra erhvervsarbejde, højskoleophold eller andet supplement, der giver point at lægge oven i deres studentereksamens- eller hf-karakterer. De kommende søndage, fra 16. februar og frem til 15. marts-fristen, vil NORDJYSKE i samarbejde med ivu*C bringe en uddannelsesside med råd om fremtidigt valg, hvor fornuft og følelse gerne skulle gå hånd i hånd. I artikler vil vi forsøge at kortlægge, hvad der styrer valgene. Hos ivu*C, hvis butik i Slotsgade i Aalborg, man kan opsøge personligt eller elektronisk via nettet, har man et billede af tidens trend. De unge vil være noget specielt. De er utroligt interesserede i erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold. De kommer med en idé om, hvad de gerne vil arbejde med. Overskrifterne er ofte human ressource og ledelse. - De har ikke noget fornemmelse eller klar afgrænsning af, hvad de så skal lære for at komme så langt, vurderer Martin Rovs Hansen og vejleder Lenette Sørensen. De vil ikke bare læse til lærer eller pædagog, men forhører sig om, hvad uddannelsen ellers kan bruges til. De er individualister, de vil gerne være 'lidt'. Der skal den 'fede' vinkel på, og ' du skal være dig selv på den fede måde'. Og de skal i hvert fald ikke på kontor. Det oplever man på vejledningscentret som særdeles modsætningsfyldt, fordi en stor del af de spændende funktioner netop er forbundet med noget stillesiddende ved en computer. De unge efterspørger generelt kreative uddannelser med forventning om spændende job, hvor der bliver lejlighed til at udfolde sig. Medierne fylder meget i deres bevidsthed. Man vil formgive og designe og bringe sig selv frem. De går desuden meget op i jobsikkerhed, og disse ønsker harmonerer dårligt med en fremtid inden for den kreative genre, vurderer Martin Rovs Hansen. Jo mere unik og individuel, man ser sig, jo bedre skal man være til at se sig selv i en jobannonce. På bedste vis arbejder regeringen på at matche de mangesidige behov med større gennemsigtighed i uddannelsessystemet og øget mulighed for at veksle mellem forskellige uddannelser. Når valget af fremtidig uddannelse tages, er det vigtigt, at man går efter det, man har lyst til. Det er ikke sikkert, at det, der er brug for i dag, også er efterspurgt om fem år, minder Martin Rovs Hansen om. Mange uddannelser overlapper allerede nu hinanden. Adskillige områder uddanner således allerede nu til et job inden for kommunikations- og mediebranchen. Videnskabsminister Helge Sander (V) peger også på, at den nye universitetsreform skal lægge op til øget fleksibilitet i begyndelsen af studierne og først egentlig specialisering senere. Dermed er der mulighed for både at vælge først med hjertet og senere hjernen.