Unge voldsmænd må vente på dom

Anklageren var ikke tilfreds med omfanget af tilståelser i forbindelse med voldspisode i Øster Hurup i sommer

Ulovlige våben 17. september 2002 08:00
HADSUND: Der skete ingen domsfældelse sted i forbindelse med den voldsepisode, der fandt sted uden for diskotek Supreme i Øster Hurup natten 25. juli om natten, da sagen i går var for retten i Hadsund. Der var simpelthen for stor forskel imellem, hvad de fem sigtede tilstod, og hvad anklageren, vicepolitimester Philip Pagter, mener, der foregik. På baggrund af blandt andet grundlovsforhør af de sigtede, mener Philip Pagter, at de fem - yngre mænd fra Arden og Hobro - var sammen om at hævne sig på en mand, der tidligere på natten havde været i slagsmål med én af de sigtede. Han blev ifølge anklageren udsat for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter, og blev efter at være skubbet omkuld sparket i hovedet og på kroppen - og efterfølgende trampet på hovedet, indtil andre kom til, og volden holdt op. Han fik endvidere skåret nogle sener over på den ene hånd, sådan at han fortsat risikerer at få varige mén. Dét er ifølge hans far endnu ikke afklaret, men det ligger fast, at den forurettede på grund af skaden har mistet den tømrerlæreplads, som han skulle være begyndt på 1. august. De sigtede, hvoraf den ene har været fængslet siden 29. juli og to siden 6. august, tilstod kun i begrænset omfang at have medvirket til overfaldet. De nægtede sig alle skyldige i at have overtrådt "den grove voldsparagraf": Den ene havde blot været "meddeltagende", en anden havde blot skubbet, en tredje erkendte vold i mindre omfang, en fjerde havde sparket én gang i nakken på forurettede med en blød tennissko og en femte havde sparket én gang på den unge mands underkrop. På den baggrund valgte Philip Pagter at undlade at gennemføre sagen som en tilståelsessag, og sagen skal nu i stedet behandles ved en domsmandsret. Han mente, at de tre fængslede fortsat skal være fængslet indtil da, mens forsvarerne mente, at der under alle omstændigheder ville være et misforhold imellem den straf, de eventuelt idømmes, og den tid, de har tilbragt i arresten, når sagen kommer for igen. Dommer Dorthe Pedersen fulgte anklagerens begæring under henvisning til, at der - udfra tidligere afgivne forklaringer - er særlig bestyrket mistanke om, at de fem har været sammen om volden. Det talte for den enes vedkommende - en 18-årig hobrogensers også med, at han endnu ikke har udstået prøvetiden fra en tidligere betinget voldsdom. Han erkendte i øvrigt i retten, at han har været i besiddelse af en ulovlig såkaldt butterfly-kniv og et oversavet jagtgevær, som dog ikke blev benyttet ved omtalte voldsepisode. Fængslingskendelserne, der blev kæret til landsretten, var dommer Dorthe Pedersens sidste ord i denne sag. Der skal nemlig til domsmandssagen findes en ny dommer, lige som de fire forsvarere skal finde plads i deres kalender til et nyt retsmøde, hvor forurettede samt vidner skal møde op. På det møde bliver det afgørende for strafudmålingen, om domsmændene mener, at der var tale om, at de fem efter aftale eller indbyrdes indforståelse overfaldt den nu forhenværende tømrerlærling.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...