Sønder Tranders

Unges brug af byen er begrænset

Til gengæld bruger de mange timer på nettet, viser ny forskning fra Aalborg

Unge bruger mange timer om ugen på at være på nettet. Det betyder til gengæld, at de opholder sig meget lidt tid ude i det virkelige liv. Foto: Bent Bach

Unge bruger mange timer om ugen på at være på nettet. Det betyder til gengæld, at de opholder sig meget lidt tid ude i det virkelige liv. Foto: Bent Bach

Unge i Aalborg bruger forholdsvis lidt tid i byrummet. Til gengæld bruger de mange timer på nettet. Det er en af de foreløbige konklusioner i et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet. Undersøgelsen er den første af sin art i verden, og målet er at få ny viden om unges brug af byen. Ved hjælp af gps-teknologi kan man se, om de unge er til fest i Jomfru Ane Gade, hænger ud i storcentret, shopper i gågaden eller sidder derhjemme foran computeren i Sønder Tranders. Og de første resultater fra undersøgelsen viser blandt andet, at en gennemsnitlig ung i løbet af en weekend kun bruger halvanden time i byrummet, mens en gennemsnitlig ung bruger 4,6 timer på internettet. – De unge er fremtidens brugere af byrummet, og hvordan netop de opfatter og bruger Aalborg City er derfor et enestående redskab for fremtidens planlæggere af byrummet. Hvis de unge ikke længere gider bruge byen, er der jo ingen grund til at udvikle og udvide byrummet, forklarer Henrik Harder, leder af forskningsprojektet Det Mangfoldige Byrum. Forskningen rejser samtidig nye spørgsmål. Det nærliggende spørgsmål er, hvorfor de unge bruger så lidt tid i byrummet, og hvad konsekvensen bliver på længere sigt. – Resultaterne falder i tråd med de undersøgelser, som viser, at unge bliver tykkere og tykkere, siger Henrik Harder, som ikke tror, at unges netforbrug alene er knyttet til lektielæsning. – Undersøgelsen viser, at unge er svære at hive ind i byen, hvis de i stedet kan ordne gøremål over nettet. For eksempel bankforretninger. Jeg tror ikke, at de unge ændrer adfærd, når de bliver ældre, så det er en udfordring, som man må forholde sig til. Det nytter i hvert fald ikke bare at bygge flotte pladser i den tro, at det trækker mennesker til, siger Henrik Harder. Unik viden Lige nu er 300 teenagere konstant online i undersøgelsen, og deres færden følges med gps-teknik. Hver dag skal testpersonerne afslutningsvis føre en webdagbog over deres aktiviteter i løbet af dagen. På denne måde opstår en unik viden om, ikke kun hvornår og hvor meget et givent byrum bliver brugt, men også hvorfor unge bruger byen, som de gør.