EMNER

Unges ekspertise skal bruges

- Et frafald i ungdomsuddannelserne på op mod 20 procent er et alvorligt problem både for de unge, som dropper ud, og for samfundet, siger formanden for UU Center Himmerland, Søren P. Johansen, Aalestrup.

Regeringens målsætning om, at 95 procent af hver ungdomsårgang fra 2015 skal have en uddannelse støder også på grund, hvis ikke frafaldet formindskes væsentligt. - Derfor er det på høje tid, at vi kommer i øjenhøjde med de unge, som det skete på ungdomskonferencen i Rebild, pointerer Søren P. Johansen. - Vi skal bruge de unges ekspertise og ikke voksenvælde. De unge ved, hvor skoen trykker og kan bedst fortælle, hvor det går galt, når de falder fra. Uddannelse og dygtiggørelse er et must i dag. Fejejobbenes tid er forbi. Formanden for UU Center Himmerland, som tillige er formand for Vesthimmerlands Byråds Beskæftigelsesudvalg, anser manglende netværk for at være en væsentlig faktor i forbindelse med frafaldet. - Manglende børnepasningsmulighed for de unge mødre, som Himmerland har procentvis flere af end landsgennemsnittet, kan være en af årsagerne til, at op mod hver femte af de unge dropper ud af uddannelsessystemet og i værste fald aldrig kommer i gang med en kompetencegivende uddannelse igen, siger Søren P. Johansen.