Unges rettigheder

Frem til 8. juli kører Jobpatruljen rundt i Nordjylland. Udover at observere, hvordan det går på de enkelte arbejdspladser, deler Jobpatruljen også et lille hefte ud til unge under 18 år. Heftet informerer om de unges rettigheder på arbejdsmarkedet. Af heftet fremgår blandt andet: 13-14 årige må max. arbejde to timer om dagen på skoledage. Andre dage må man arbejde max. 7 timer. Dog må man max. arbejde 12 timer om ugen i uger med skoledage, men op til 35 timer om ugen i ferier. Ovenstående regler er stort set identiske for de 15-17 årige. Dog må man her arbejde op til otte timer på ikke-skoledage og op til 40 timer i ferieuger. Har man været ansat i over en måned med en arbejdstid på over otte timer ugentligt, har man ret til en ansættelseskontrakt. Dette er en stor sikkerhed for såvel den unge som arbejdsgiverne, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål om løn og ansættelsesforhold - eller hvis der sker en ulykke. Det er arbejdsgiverens pligt at give en grundig oplæring og information om eventuelle farer ved det job, den unge udfører. Er den unge under 15 år og har endnu ikke afsluttet 9. klasse SKAL forældrene også informeres af arbejdsgiveren om, hvad det er den unge arbejder med. Er man i tvivl om lønsatser eller lovligheden af et arbejde, kan såvel arbejdsgiver som arbejdstager hente hjælp ved at klikke sig ind på www.jobpatruljen.dk eller ringe til fagbevægelsens hotline: 8024 1010.