Ungt hold i spidsen for kor

Hjallerup Sangkor har taget hul på en ny sæson, og koret har fået ny musikalske ledelse.

Karina Brix Andersen og Simon Søgaard Kristensen udgør en kompetent og stærk duo. Privatfoto

Karina Brix Andersen og Simon Søgaard Kristensen udgør en kompetent og stærk duo. Privatfoto

Nyansat som korleder og dirigent er Karina Brix Andersen, der dog på ingen måde er ubekendt for Hjallerup Sangkor, idet hun har været korets faste pianist siden august 2003, kun afbrudt af et års musikstudie i Tromsø i Norge. Efter endt konservatorieuddannelse som klassisk pianist i 2010 er Karina gået i gang med at uddanne sig til organist med kordirektion som bifag, så det er i allerhøjeste grad en kompetent korleder, Hjallerup Sangkor har ansat. Flygelets tangenter er så nu blevet overladt til Simon Søgaard Kristensen, der sin unge alder til trods allerede har stor musikalsk erfaring. Simon er i gang med en konservatorieuddannelse med klassisk klaver som hovedfag. Han har i mange år sunget i kor, han har undervist i klaver og arbejdet som repetitør på Balletnord. Der er således lagt op til en spændende tid for Hjallerup Sangkor, og arrangementskalenderen er da også allerede booket godt op.