Ungt rederi med mod på at få flere skibe i søen

Maritim teknisk management har ført et rederi med foreløbig seks skibe med sig for 29-årige Lars Lindegaard

FREDERIKSHAVN:East Express og North Express er navnene på et par containerskibe, der i det daglige bevæger sig langt fra farvandene heromkring, men som alligevel har gjort sig bemærket på disse kanter, eftersom de af og til frekventerer det lokale værft. Rederiet Express Shipping, der ejer de to containerskibe og yderligere fire andre skibe, er måske mindre kendt lokalt, men agter til gengæld at slå sig varigt ned i Frederikshavn. Rederen, den 29-årige Lars Lindegaard, med bopæl i Sæby, er netop rykket ind i Frederikshavn Maritime Erhvervspark med sit selskab, H&L Intercon, der var forløberen for rederiet Express Shipping. - For to og et halvt år siden startede jeg H&L Intercon, der yder teknisk management til skibe og også foretager elinstallationer ombord. Det førte først til køb af et skib, så et mere, og nu har vi i det lille familierederi Express Shipping og med mig som den ansvarlige reder tre containerskibe, en cementbåd, en ro/ro-færge og et tørlastskib, fortæller Lars Lindegaard. Øvrige ejere af rederiet er Lars Lindegaards onkel, Kresten Hjelm, og fætter, Karsten Hjelm, der begge er fiskeskippere, og hvor Kresten Hjelm desuden sydligere i Jylland driver et ophugningsfirma, hvor udtjente skibe klippes op til skrot. Hidtil har managementfirma og rederi haft til huse i Hals, men fremover bliver adressen for begge selskaber bygning 21 i den maritime erhvervspark. Maritimt miljø trak - Det maritime miljø, de fantastisk gode lejevilkår og selvfølgelig også i og med, at vi hovedsageligt dokker hos Ørskov, er årsag til, at vi har valgt at flytte hertil, fortæller Lars Lindegaard. H&L Intercom er fra 1. marts rykket ind i midlertidige lokaler på den gamle callcenter-etage på 2. sal i bygning 21, mens der på samme etage er ved at blive lagt sidste hånd på 150 kvm. skræddersyede kontorer og mødefaciliteter til Lars Lindegaard og de fire maskinmestre og elfolk, som udgør medarbejderstaben i H&L Intercon. Også rederiet vil få adresse her. Hertil kommer 250 kvm. lager i bunden af samme bygning. I lageret skal de forskellige emner og hyldevarer til den tekniske management være til stede og klar til brug ved de løbende tilsyn med skibene, og når reparationerne kalder. - Vores skibe sejler langt herfra, og det vi forsøger at gøre her, er at forebygge i stedet for at helbrede, ved altid at have de fornødne ting på lager. Dermed kan vi sætte ind i rette tid, så skibene ikke får unødig liggetid, understreger Lars Lindegaard. Mens de ansatte i H&L Intercom sørger for alle indkøb, og for at skibenes klassepapirer altid er up to date samt tager ud og inspicerer skibene, står befragtningsmæglerfirmaet CJ Shipping i Aalborg for kontakten til markedet, når det gælder fragtopgaver til Express Shippings skibe. - De skibe vi har, sejler alle i time-charter, og er typisk booket op tre-seks måneder frem i tiden. Den opsøgende del og forhandlingen af de daglige rater står CJ Shipping for, mens jeg har den afgørende underskrift og i øvrigt hele tiden skal sørge for at holde omkostningerne nede, fortæller Lars Lindegaard. Hård branche - Det er en hård branche, hvor containerfarten lige nu har pilen opad, hvorimod tørlastmarkedet ikke længere er godt. De dårlige rater på tørlast forklarer samtidig, hvorfor et af vores skibe, 3000 tonneren Sixtus, gennem nogen tid har været lagt op i Frederikshavn Havn, mens vi arbejder på et salg af skibet. Rederiets tre containerskibe på hver 4000 ton, East Expres, West Express og North Express, har derimod nok at se til. To af skibene sejler mest på de franske kyster og til Rotterdam og på den spansk/franske kyst og vestsiden af England. Den tredje på Kleipeda-Hamburg. - Så har vi cementbåden Kamal, der hovedsageligt sejler cement for Aalborg Portland, og lige nu er på vej hjem fra Grønland, og endelig som det største skib, ro/ro-færgen Claire på 6000 ton, der i godt et år for Smyril Line har sejlet lastbiltrailere mellem Hanstholm og Færøerne. - Men vi stiler efter flere skibe og også nyere skibe, så vi får en foryngelse af flåden fra de nuværende 20-30 år til 15-20 år, siger Lars Lindegaard. Skibene i Express Shipping sejler under dansk eller norsk flag og med danske officerer. Den menige besætning under kaptajn, styrmand og maskinmester er i det store og hele polakker og lithauere. Bemandingen udgør cirka 80, så også på den led er der nok at holde styr på for rederiet.