Retspleje

UniFisk vil ikke anke norsk dom

Både retsag og dom en underlig oplevelse, mener direktør for Skagen-firma

SKAGEN:En underlig oplevelse. Det er den karakteristik, direktøren for UniFisk i Skagen, Susane Røntved, giver den dom, Bergen Tingret har afsat i en sag, som virksomheden havde anlagt med Norsk Sildesalgslaget. - Det er ikke specielt udfaldet af sagen, men mere den måde sagen er blevet behandlet og afgjort på, jeg føler er en underlig oplevelse, siger Susane Røntved. Dommen gik UniFisk imod. - Jeg kan godt erkende, at vi tabte sagen, men jeg oplever det som noget underligt, at der i dommen overhovedet ikke henvises til hverken bevismateriale eller vidneudsagn i afgørelsen på det aller væsentligste punkt i hele sagen, nemlig om den norske sildeboykot i 2004 og 2005 af købere i EU blev brugt som pression i forbindelse med forhandlingerne mellem Norge og EU om størrelsen på den norske kvote af NVG-sild, siger Susane Røntved. - I dommen henvises flere gange til enten vidneforklaringer eller til skriftligt bevismateriale, men ved dommerens afgørelses på det aller væsentligste punkt, er der ikke henvist til noget som helst. Det er åbenbart alene dommerens udlægning, der ligger til grund for afgørelsen, og ingen har mulighed for at se, hvad har bygger den på, siger Susane Røntved. Officiel protestskrivelse Unifisk har besluttet, at man ikke vil anke dommen fra tingsretten i Bergen. - Vi har haft juridiske eksperter i Norge til at gennemgå sagen, og de har fortalt os, at vi næppe kan vente at få et andet resultat, selv om vi ankede den til Lagmannsretten, siger Susane Røntved. - Dét sammenholdt med, at det er forbundet med store omkostninger at anke dommen, har gjort, at vi har valgt ikke at gøre det. I stedet har vi sendt en protestskrivelse til både den norske og den danske fiskeriminister om sagen og bedt dem gøre noget for, at der ikke igen opstår en sådan situation, siger susane Røntved. UniFisk fremlagde skriftligt bevismateriale for påstanden om, at boykotten blev etableret for at lægge pres på EU i kvoteforhandlingerne, og der blev ført vidner, som kunne bekræfte det, men alligevel afgjorde dommeren, at det ikke var tilfældet. - Hvordan han er kommet frem til den konklusion kan vi, som nævnt, ikke se ud af dommen. For der er ikke henvisning til hverken bevismateriale eller til vidneforklaringer, siger Susane Røntved. Uerfaren dommer Susane Røntved peger også på, at det virker underligt, at der blev skiftet dommer i sagen to gange, mens den blev behandlet, og at Bergen Tingsret valgte at lade en ung uerfaren dommerfuldmægtig afslutte en så kompliceret sag, som af Unifisk’s modpart blev karakteriseret som værende af stor principiel betydning. Unifisk krævede i sagen erstatning på 17 millioner kroner for de tab, som den norske boykot påførte virksomheden, idet virksomheden mener, at den blev ramt af en boykot, som var etableret af helt andre grunde. - Det norske Sildesalgslaget har fremført, at man alene indførte boykotten for at sikre leverancerne af NVG-sild til den norske fiskeindustri. Det har jeg vanskelig ved at tro på alene af den grund, at det blot er to - tre procent af den samlede norske NVG-kvote, som almindeligvis landes udenfor Norge. - Vi har som den største enkeltaftager i EU normalt købt mellem 6.000 og 8.000 ton, og det er cirka halvdelen af den mængde, som sælges til EU-landene, siger Susane Røntved.