Unighed om mandaterne

Ældrerådet i Sindal går imod kompromismodel

NY HJØRRING: Der skal være valg til et nyt og større ældreråd i Ny Hjørring samtidig med kommune- og regionsvalget den 15. november, men der er ikke helt enighed om sammensætningen blandt de ældres repræsentanter. I første omgang gik et flertal i sammenlægningsudvalget fra de nuværende ældreråd i Hjørring, Hirtshals, Sindal og Løkken/Vrå kommuner ind for en såkaldt Jammerbugt-model, hvor der i en overgangsperiode skal vælges tre medlemmer fra hver af de nuværende kommuner samt yderligere et medlem fra den største af kommunerne. Altså ialt 13 mandater, hvoraf Hjørring kun vil få 4 af mandaterne. Jammerbugt-modellen var et udspil Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, som blev bakket op af Kommunernes Landsforening. Den model kunne Hjørrings repræsentanter dog ikke acceptere, fordi den ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til kommunens langt højere indbyggertal. - Vi har haft et møde senere, hvor vi snakkede frem og tilbage, og blev vi enige om en model, hvor Hjørring får 6, Hirtshals 3 og de to andre kommuner to mandater, oplyser Frede Houbak, formand for ældrerådet i Hjørring. Det er også den fordeling, som politikernes forhandlingsudvalg anbefaler overfor de fire kommuners kommunalbestyrelsen. Forud for kommunalbestyrelsesmødet i Sindal har det lokale ældreråd sendt et brev, hvori rådet fastholder den oprindelige Jammerbugt-model til mandatfordeling. - Det er ikke så meget at gøre, for det er jo politikerne, der bestemmer. Vi tager det som det kommer, men vi føler nok, at det kan blive svært at aminere folk til at stille op til ældrerådsvalget, når der kun skal vælges to, siger ældrerådsformand Inger Andersen. Personligt er hun mest tilhænger af at springe over overgangsmodellen med kommuneopdelt mandatfordeling og i stedet allerede nu lave en fælles liste med sideordnet opstilling. - De tre modeller er blevet vendt og drejet på fællesmøder, og det er nok sådant, at et flertal bøjede sig for et mindretal for at vi ku' blive enige, siger Inger Andersen. Baggrunden for Sindals holdning til at to mandater er for lidt er også den, at ved ældrerådsvalget for fire år siden lå stemmeprocenten i Sindal langt over Hjørrings, og at man derfor i Sindals ældreråd mener, at mandaterne i Hjørring vil være billigere end i Sindal. - På den måde, som politikerne lægger op til med fordelingen kan det blive svært at fastholde de ældres interesse for at stemme ved ældrerådsvalget, tilføjer hun.