Unik natur og arbejdsplads

Natur 30. juli 2003 08:00

Mosen er Europas største højmose og rummer Danmarks bedste naturskov med en stor bestand af vildsvin og hjorte samt Danmarks eneste ynglebestand af kongeørne. Af samme grunde blev Lille Vildmose tidligere i år udpeget som pilotprojekt med henblik på at blive en af Danmarks første nationalparker. Dele af vildmosen er imidlertid også en arbejdsplads. Et stop for indvindingen af tørv vil medføre afskedigelse af 60 personer, som i dag er knyttet til Pindstrup Mosebrugs aktiviteter i mosen. Pindstrup Mosebrug A/S har i snart 50 år gravet spagnum i Lille Vildmose.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...