Unik velfærdsaftale

Én af følgerne af den demografiske udvikling, der i de kommende årtier giver Danmark færre unge og flere ældre, er, at der vil blive brug for alle på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarked 8. maj 2007 20:29

Det er en af baggrundene for den velfærdsaftale, som vi fire parter på arbejdsmarkedet netop har indgået som en selvstændig del af de nye overenskomster. Velfærdsaftalen – den første af sin art nogensinde – har det klare mål at skaffe arbejdskraft til virksomhederne og at skabe et arbejdsmarked med plads til alle. Aftalen indeholder såvel en handlingsplan som økonomiske midler til at gøre planen til virkelighed. Velfærdsaftalen fokuserer på tre områder: * Vi vil gøre en indsats for at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne * Vi vil arbejde for at seniorer får mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet * Vi vil gøre en indsats for at få flere indvandrere integreret på arbejdsmarkedet Et højt sygefravær betyder tab for såvel virksomhederne som for samfundet. Seniorerne har en viden og erfaring, som både virksomhederne, seniorerne og samfundet vil få gavn af at udnytte bedre og i længere tid. Endelig er der i dag et stort – og for tiden uudnyttet – arbejdskraftpotentiale blandt indvandrere og deres efterkommere. For os er det derfor indlysende at tage fat på netop disse tre områder i de kommende år. Handlingsplanen sætter ind på initiativer, der hurtigt kan forbedre forholdene. For eksempel vil vi udvikle og promovere konkrete værktøjer, der kan sikre bedre jobmuligheder for seniorer. Vi vil se på hindringer i syge-/dagpengeloven, og vi har defineret de geografiske områder, hvor vi vil koncentrere vores integrationsindsats. Det er vores håb, at denne velfærdsaftale vil blive vel modtaget af andre interessenter og myndigheder, så vi kan styrke samarbejdet og danne en fælles enhed i jagten på positive resultater. Fremtidens velfærd afhænger af vores fælles evne til at skabe et arbejdsmarked med plads til alle.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...