Egholm

Unikt samfund

] Når Danmarks Naturfredningsforening arbejder hårdt på at undgå en ny vej over Egholm, skyldes det, at øen rummer de fleste danske naturtyper: Strandenge, agerland og skov. ] Ganske vist rammes kun en del af dette, men vejen vil dele øen i to og dermed slå et unikt samfund i stykker, mener foreningen.