Universitet skal redde Nordjylland

Aalborg Universitet er en central aktør for fremtidens Nordjylland og samtidig en vigtig brik for det videnssamfund som Danmark bør være.

Netop for at styrke de danske universiteter skal vi øge forskningsmidlerne markant og samtidig give universiteterne mulighed for at skabe egene virksomheder på basis af egen forskning. Det vil give et løft til såvel uddannelse, som til erhvervslivet – det er en nødvendighed fremtidens nordjyske region skal være økonomisk bæredygtig. Det må være en fælles dansk målsætning, at de samlede offentlige og private forskningsudgifter skal svare til niveauet i de lande, som vi normalt sammenligner os med. Forskningsudgifterne bør derfor løbende tilpasses udgifterne i bruttonationalproduktet. Vi skal opmærksomme på, at Danmarks fremtidige udvikling og erhvervsmæssige formåen i stigende grad er afhængig af hvilket niveau vores forskning ligger på – derfor skal den danske forskning være på et højt fagligt niveau – også i fremtiden, samtidig er det nødvendigt at dansk forskning har et tæt samarbejde med den internationale forskningsverden. Fremtiden er lige om hjørnet. Hvordan fremtiden skal se ud for Nordjylland, kan DU være med til at bestemme nu – et radikalt bud vil være at investere mere i blandt andet uddannelse og forskning. Disse investeringer er afgørende for den økonomiske vækst og for vores velstand. Samtidig vil disse investeringer gives os bedre redskaber til at forstå os selv, udvikle vores kultur og skabe nye muligheder for den enkelte og for fællesskabet. Den nuværende regering har undervurderet den betydning uddannelse og forskning har – denne fejl begår den fremtidige regering ikke.

Forsiden