Danmark

Universiteter kede af brat indgreb

KØBENHAVN:Universiteternes fælles organ, Rektorkollegiet, er bekymrede for, at planer om at bremse udlændinges adgang til danske uddannelser vil gå ud over deres internationale indsats. Regeringen vil med en ændring af universitetsloven sikre, at studerende uden for EU- og EØS-området skal betale for en uddannelse i Danmark. Universiteterne har forståelse for dette, men finder, at overgangen til de nye regler bliver for brat. Fra 2005 vil der blive oprettet 35 stipendier med gratis undervisning til kandidatstuderende uden for EU og EØS. Dette tal vil vokse til 75 i 2008. Men universiteterne vurderer, at der i det seneste studieår var ca. 1200 bachelor- og kandidatstuderende fra lande uden for EU/EØS her i landet. - Universiteterne har arbejdet i mange år på at tiltrække flere udenlandske studerende og haft succes med det. Nu skal vi pludselig ud og meddele, at vilkårene for at tage en uddannelse i Danmark er markant anderledes til næste år, siger Linda Nielsen, formand for Rektorkollegiet. Hun peger på, at der er for kort tid til den store omstilling, fordi markedsføring og optagelse typisk finder sted et halvt til et helt år i forvejen. I Rektorkollegiet er man heller ikke tilfreds med, at man fremover ikke må udbyde de statsanerkendte uddannelser i udlandet - heller ikke for betalende studerende. - Hvis danske universiteter skal være internationale, må de også kunne handle på den internationale scene, siger Linda Nielsen. /ritzau/