Universiteter med slagside

ÅRHUS:Det gik ellers meget bedre. Men nu falder antallet igen af unge fra arbejderhjem, som søger ind på universiteterne. Antallet er i perioden 2001-2008 faldet med 12 procent ifølge nye tal fra Universitets- og Bygningsstyrelsen. Tallet er opgjort på baggrund af studerende, hvis forældre enten kun har folkeskolen eller en faglig uddannelse som rygstød for børnenes akademiske karrierer. Tilbagegangen er langt størst blandt unge med forældre, som kun folkeskolen som uddannelse. Regeringen har ellers en målsætning om, at halvdelen af en studieårgang skal have en videregående uddannelse for at ruste Danmark til fremtiden. Faldet viser, at regeringen ikke lever op til sine målsætninger, siger Socialdemokrwaternes videnskabsordfører, Kirsten Brosbøl. Alarmerende fald - Hvis vi skal nå målsætningen om, at flere tager en lang uddannelse, så er vi nødt til at få fat i flere unge fra arbejderhjem. Det er ret alarmerende, at tallet falder, siger Kirsten Brosbøl. Tænketanken Forum for Business Education har regnet ud, at det er 18 gange så sandsynligt, at akademikerbørn tager en lang uddannelse, som at arbejderbørn gør det. Ifølge tænketanken ville arbejdsmarkedet og samfundet have 25.000 flere danskere med en lang, videregående uddannelse at gøre godt med, hvis alle med et gennemsnit på ni fra deres studentereksamen uddannede sig på universiteter og lignende. - Vi spilder en masse talent, siger direktør i Forum for Business Education, Stina Vrang Elias. Delvist naturlig forklaring Den aktuelle tilbagegang for universitetsrekrutteringen af unge fra arbejderhjem har en delvis naturlig forklaring, siger forsker i social mobilitet ved Aalborg Universitet, Martin D. Munk. Samfundsudviklingen har gjort, at der bliver stadig færre familier, hvor forældrene kun har folkeskolen eller en faglig uddannelse som baggrund. Antallet af dem i alderen 50-60 årige er i 2001-2008 faldet med over 70.000 til knap 540.000 danskere. - Men det er stadig overraskende, at faldet er så stort for universitetsstuderende fra arbejderhjem. Det er ikke den rigtige vej, det går, siger Martin D. Munk. Han var medforfatter til en rapport sidste år til videnskabsminister Helge Sander (V), der viste, at udviklingen ellers var begyndt at gå godt samlet set over perioden 1985-2005. Med rapporten fulgte en række anbefalinger, blandt andet om at indrette studiemiljøerne, så børn fra arbejderhjem får lettere ved at falde ind i den akademiske verden. - Videnskabsministeren har ikke sat særligt meget i gang, konstaterer Socialdemokraternes videnskabsordfører, som nu indkalder Helge Sander til samråd om sagen. /ritzau/