Aalborg

Universiteter skal bryde social arvARV: Universiteter skal forpligtes til at nå ud til alle sociale klasser, mener Radikale

KØBENHAVN:Universiteterne skal være bedre til at rekruttere bagerens søn og bistandsklientens datter, mener de radikale. Derfor foreslår de, at universiteterne fremover skal forpligtes til at lave opsøgende arbejde og på anden vis sikre studerende fra alle sociale lag af samfundet. Kravet skal stå sort på hvidt i universiteternes fire-årige udviklingskontrakter, og hver mønsterbryder skal udløse en bonus til universitetet, mener de radikale. - Jeg tror, der er mange unge på de kortere og mellemlange uddannelser, som godt kan gennemføre en universitetsuddanelse, men som end ikke overvejer det, fordi der ikke er tradition for det i familien. Her kan universiteterne selv gøre en forskel, siger den radikale forskningsordfører Charlotte Fischer. Hun forestiller sig, at universiteterne i højere grad skal lave brobygning til gymnasierne og sende undervisere og mønsterbrydere ud i folkeskolerne for at nedbryde forestillingen om universitetet som et elfenbenstårn for eliten. Der er bred opbakning udenom regeringen til at forpligte universiteterne til at lave opsøgende arbejde. Socialdemokraterne ser også gerne en bonusordning, men her stejler Dansk Folkeparti. - Det kan jo betyde, at universiteterne begynder at tage andre hensyn end de rent faglige for at opnå en belønning, siger forskningsordfører Jesper Langballe. Ideen får en tøvede modtagelse i universitetsverden. Formand for Rektorkollegiet og rektor for Syddansk Universitet, Jens Oddershede, mener, det er for sent at sætte ind med en opsøgende indsats på universitetsniveau. - I Maribo, hvor jeg bor, valgte kun én fra 9.klasse at gå på gymnasiet. Det tror jeg ikke et besøg fra en professor ville have ændret på, siger han. AAU landets bedste I stedet for et generelt krav fra politikerne, tror Jens Oddershede mere på universiteternes egne initiativer. Samme opfattelse har rektor på Aalborg Universitet, Finn Kjærsdam. - Det er jo ikke lige nemt for at alle at opfylde, siger han. Aalborg Universitet blev for nyligt udråbt til landets bedste til at tiltrække mønsterbrydere. Hele 82 procent af de studerende kommer fra ikke-akademiske hjem. Derfor så Finn Kjærsdam gerne, at universitetet blev belønnet via en bonusordning.