Universitetet gør forskel på de studerende

Ikke så nær alle kan få de nødvendige grupperum

AALBORG:- Formen med projektorienteret arbejde i grupper er utrolig god. Derfor er det så synd, at flere områder på Aalborg Universitet ikke råder over de nødvendige grupperum, for resultatet bliver, at studerende mister både social faglighed og erhvervsrelevans. Så kontant er meldingen fra Morten Maate, der i disse dage afslutter sit speciale på dansk-studiet. Han sad i universitetets første bestyrelse, ligesom han har siddet i rektors rådgivende fysiske udvalg. Grupperum har mange fordele, og de er nært knyttede til AAU's bærende ide om projektorienteret arbejde i grupper. Grupperummet fungerer som et kontor, hvor fem-seks studerende diskuterer, løser opgaver, læser og skriver i fællesskab, og ofte fungerer rummet som et regulært kontor, hvor studerende går på arbejde fra 8 til 16 (eller længere). Men studerende fra både det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fakultet på universitet fortæller, at daglidaggen langt fra ser sådan ud over alt på AAU. Forskellen er stor: På det teknisk-naturvidenskabelige fakultet kniber det aldrig med at få et rum, men det gør det de to andre steder. - På et tidspunkt lavede jeg projekt sammen med en studerende fra tek-nat. Da var der ingen problemer med at få et grupperum - men de seneste semestre har vi måttet dele om i alt nul grupperum, fortæller Heidi Gjesing Andersen, der er ved at skrive speciale i kommunikation. - Selv om vi ved, at der står lokaler tomme på tek-nat, så må vi ikke bruge dem, for det kan man ikke finde ud af på tværs af fakulterne. Både hun og Morten Maate mener, at det ikke stemmer med virkeligheden, når studiechef Preben Sørensen forklarer de færre grupperum med andre arbejdsformer på humaniora og samfundsvidenskab. - På psykologi under humaniora er det i gennemsnit 38 studerende pr. grupperum. Det betyder, at mange aldrig har prøvet at have den gode ramme om deres arbejde, som et grupperum udgør, forklarer Morten Maate. Heidi Gjesing Andersens specialeskrivning foregår i et rum, hvor der sidder henved 40 andre studerende. Det betyder meget små muligheder for at tale sammen, hvis man vil undgå at forstyrre hinanden. Mens Heidi Gjesings studier foregår på humaniora, så læser Helene Vestergaard Sørensen politik/administration/samfundsfag (scient.adm) på fjerde semester på det samfundsvidenskabelige fakultet. Men også hun kender alt for godt til manglen på grupperum: - Der er godt nok et system ude på universitetet, hvor man kan booke et rum, vist nok en uge i forvejen. Men når vi nærmer os specialaflevering, så er er det slet ikke lokaler nok. Sammen med Lasse Østergaard og Mathias Bach har hun i stedet valgt at slå sig ned i biblioteket på Strandvejen 12. Når de alle tre bor i midtbyen, så er der ingen grund til at cykle ud til universitetsområdet for ikke at få et lokale. Forklaringen på de manglende grupperum er enkel, mener Morten Maate: Der bliver ikke afsat penge nok til formålet. Humaniora og samfundsvidenskab har ikke de midler, der er nødvendige.