Bortførelser

Universitetet taget som gidsel

HØRINGSSVAR: Kære videnskabsminister Helge Sander. For godt 10 dage siden fremsatte du et svar på mit indlæg om den nye universitetsreform, hvor du mener, at jeg hæver stemmen og jeg er da ked af, hvis jeg har råbt for højt! Du trækker et uddrag af Studentersamfundets høringssvar frem, hvor vi kommenterer det nye udkast til universitetsloven og jeg er selvfølgelig enig i det, der står. Studentersamfundet valgte at lægge en positiv indgangsvinkel i sit høringssvar. Ved eksplicit at nævne de positive ting håbede vi, at du ville tage vores kritik alvorligt. Men vi burde selvfølgelig have vidst, at rækker man politikere en finger, tager de hele armen! Vi mener stadig, at Aalborg Universitet er taget som gidsel, når du hævder universitetsloven er udsprunget heroppe. De intentioner, der er med den nye universitetslov omkring bl.a. samarbejde med erhvervslivet, havde vi i forvejen, og den nye universitetslov forringer det gode, vi havde før på netop dette område. Du nævner, at det er svært at få øje på det demokratiske underskud med den nye lov, og det kan jeg da sagtens forstå. Men jeg regner med, du er lige så godt inde i loven som jeg selv. Og selv om de studerende stadig har halvdelen af pladserne i studienævnene, så er en væsentlig del af kompetencen hevet ud af disse og lagt op på en ansat leder. Det er skyggedemokrati. Så på sin vis er jeg da enig med dig, Helge. Derfor vil jeg også gerne endnu engang invitere dig til et besøg i Aalborg for at diskutere demokrati. Jeg håber også, at du så vil forklare os, hvorledes samspillet med erhvervslivet bliver bedre. Endnu engang kunne du måske så også forklare os, hvorledes den nye lov har taget sit udspring i Aalborg, og hvordan den kan gøre universitetet bedre. En face-to-face-diskussion er altid god. Det tager ikke så lang tid at komme herop, som du måske tror, og du er jo stadig fint kørende... Om ikke andet håber jeg da, at du som folketingskandidat kommer herop. Man skal jo møde sine eventuelle vælgere Helge – også gerne inden valget! Jeg er sikker på, vi sagtens kan få den store sal på Studenterhuset.