EMNER

Universitets-afdeling udvides RYGTER: Snakken om flytning af centret til Grenå har ikke noget på sig - i hvert fald sker der ikke noget lige nu, fastslår centrets leder

Alt mens snakken går lokalt, at Århus Universitet overvejer at flytte Marinbiologisk Center i Rønbjerg til Grenå, er det måske på vej til at blive udvidet. arkivfoto

Alt mens snakken går lokalt, at Århus Universitet overvejer at flytte Marinbiologisk Center i Rønbjerg til Grenå, er det måske på vej til at blive udvidet. arkivfoto

RØNBJERG:Alt mens snakken går lokalt, at Århus Universitet overvejer at flytte Marinbiologisk Center i Rønbjerg til Grenå, er det måske på vej til at blive udvidet. Chefen for centret, laboratorieleder Jens Tang Christensen, siger da, også at man ikke har aktuelle flytteplaner: - Vi har ganske vist fået en henvendelse fra Grenå, om vi eventuelt kunne tænke os at indgå i et større projekt derude, men foreløbig er det blot noget, vi ser nærmere på. Vi har ingen aktulle planer om at flytte fra Rønbjerg, siger Jens Tang Christensen, og tilføjer: - Tværtimod er vi kommet en realisering af vores udvidelseplaner her nærmere. Vi har haft problemer med projektet i forhold til strandbyggelinien, men det skulle nu være løst, siger laboriatorielederen. Det, universitet ønsker at udvide med, er et auditorium, da et moderne indrettet møderum hidtil har været savnet - bl. a. i forbindelse med kurser og møder på Marinbiologisk Center. Det bruges både af studerende og forskere, der har mulighed for at overnatte på centret, der har karakter af et såkaldt felt-laboratorium, hvilket bl. a. omfatter saltvandsakvarium og rindende saltvand fra fjorden med henblik på studier af Limfjordens dyreliv. Rønbjerg-centret kan også benyttes af studerende i forbindelse med deres speciale-skrivning.