Skolevæsen

Unødigt pengespild

Skoledebatten er paradoksal: De, der taler mest om tillid til skolen, er samtidig dem, der har størst mistillid til, at skolerne kan styre sig selv.

Når regeringen vil give ledelsen, lærerne og skolebestyrelserne frihed til at organisere undervisningen bedst muligt for børnene, så hyler de bekymrede op og fremmaner skræmmebilleder af skoler med 100 elever i klassen og niveaudeling helt ned i børnehaveklassen! Sådan taler sande bureaukrater - bekymrings-bureaukrater. Hvem er de skoleledere, lærere og forældre, der vil bruge friheden til at genere eleverne? Når regeringen vil give frihed, viser vi jo tillid til skolens ledelse! Til gengæld skal resultaterne af de nye fremragende test være offentlige. Resultatstyring i stedet for processtyring. S-SF vil bureaukratisere og sætte et loft på 24 elever i alle timer og sætte to lærere på i de små klasser. Det er milliarder lige ud ad vinduet. Er der noget som helst belæg for, at klasser med 15 er bedre end klasser med 25? Er der altid brug for to lærere? Har vi alle de lærere? Mit skrækscenarium er en S-SF-regering med vetoret for De Radikale. Det er total stagnation og unødigt pengespild.