Lokalpolitik

Unødvendig investering

Som nyvalgt regionsmedlem for konservative i Region Nord er jeg efter regionsrådsmødet 20.4. 2010 mere end frustreret over de politiske holdninger og brugen af borgernes indbetalte skatteydelser.

Man har vedtaget at opnormere paramedicinbilen i Thisted med en anæstesisygeplejerske, således at paramedicinbilen fremover betjenes af to personer med samme kompetence. Da der er tale om samme kompetence, opnår vi ikke nogen form for kompetenceløft, altså opnår vi kun en ekstra udgift, som ikke vil give nogen form for yderligere patientrelateret løft til borgerne. For mig – en unødig investering af de knappe midler, regionen har tilrådighed i disse år. Investeringer, som skal anvendes til brug for den absolutte bedste behandling, borgerne i Region Nordjylland har krav på. En investering som andre regioner har prøvet og afprøver for øjeblikket og ikke fundet interessant i den præhospitale implementering. Man bruger til denne forsøgsordning ca. en million kroner over de næste 12 måneder. Dette beløb kunne anvendes meget bedre til, at døgnbemande lægebilen i Aalborg over en to års periode eller til at påbegynde implementering af en akutbil i Hanstholm. Da man i 2007 vedtog at bemande akutbilen med en anæstesisygeplejerske, var der tale om et helt andet setup, nemlig hvor akutbilen var bemandet med en ambulanceredder med niveau II uddannelse, og her ville udvidelsen med anæstesisygeplejerske have givet det kompetenceløft, som kunne fremme patientbehandlingen. Men i dag, hvor bilen bemandes af en paramediciner, er en udvidelse med en anæstesisygeplejerske dårlig anvendelse af regionens knappe midler. Derfor er jeg som konservativ glad for, at vi fire konservative regionsrådspolitikere stemte nej til dette forslag.