Unødvendig røntgen ved rygsmerter

For mange der kommer til lægen med ondt i ryggen får tilbudt en røntgenundersøgelse. Men en ny rapport viser nu, at disse undersøgelser ofte ikke har nogen påviselig effekt. Ud af den tredjedel af alle danskere, som hvert år går til lægen med ondt i ryggen, går mange altså forgæves til røntgenundersøgelse. De regner med, at røntgenundersøgelsen vil give vished om, hvorfor de har ondt, men det gør den som regel ikke. Rapporten ser ingen etiske forhold, der taler imod at gå bort fra at sende så mange til røntgenundersøgelse. Der er altså god grund til at spare de penge, det koster at henvise uden mistanke om, at noget er brækket, eller at der er tumorer i ryggen. Rapporten fastslår, at en ændring i praksis kan betyde en besparelse på cirka 1,6 millioner kroner årligt. Kilde: sundhed.dk