Uønskede træer kan hjælpe ledige

Teknisk udvalg har givet grønt lys til et nyt projekt, hvor uønsket trævækst kan hjælpe kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet

Oprydningen af tilgroede naturarealer kan være vejen tilbage til arbejdsmarkedet for en isoleret gruppe af kontanthjælpsmodtagere i Frederikshavn Kommune. Arkivfoto: Julia Vestergaard Krems

Oprydningen af tilgroede naturarealer kan være vejen tilbage til arbejdsmarkedet for en isoleret gruppe af kontanthjælpsmodtagere i Frederikshavn Kommune. Arkivfoto: Julia Vestergaard Krems

En særlig gruppe kontanthjælpsmodtagere i Frederikshavn Kommune får snart en ny mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det ligger fast, efter teknisk udvalg enstemmigt har givet grønt lys til "Projekt biobrændsel". - Der var enighed i udvalget om, at det er et godt projekt, så nu bliver det sat i værk, siger Brian Pedersen (SF), der er formand for teknisk udvalg. Projektet henvender sig direkte til de såkaldte Match 2-borgere, som er på kontanthjælp og af forskellige årsager har svært ved at varetage et job. Det rette match Jobcenter Frederikshavn og kommunens Park og Vej-afdeling opretter i fællesskab et nyt virksomhedscenter, hvor interesserede kan blive tilknyttet arbejdet med at rydde de kommunale arealer for uønsket trævækst. Her spiller Jobdiamanten en vigtig rolle. - Jobcenteret henviser Match 2-borgerne til os, og så er det vores opgave at matche dem til virksomhedscenteret, siger Kurt Nielsen, der er projektansvarlig i Jobdiamanten. Han vurderer, at projektet vil få en positiv modtagelse blandt Match 2-borgerne. - Der vil være stor interesse for at deltage i et projekt som det her. Det er der ingen tvivl om, siger Kurt Nielsen. Mentor og muligheder Når de interesserede starter arbejdet ved det nye virksomhedscenter, så påbegyndes der sideløbende et arbejde, der skal hjælpe de nyansatte. - Der bliver tilknyttet en mentor, som skal motivere og observere, og som også har ansvaret for, at arbejdsopgaverne bliver udført, forklarer Kurt Nielsen. Tanken er, at borgerne får en træning, der kan hjælpe dem tilbage til arbejdsmarkedet. - De får alle tiders mulighed for at vise, at de både kan og vil arbejde, og at der er stabilitet i dem. Og når Park og Vej så eksempelvis skal ansætte folk, så vil det jo være naturligt først at se på dem, der arbejder på sådanne projekter, siger Kurt Nielsen. Succes på sigt Kontanthjælpen udbetales som vanligt i den periode, hvor Match 2-borgerne er tilknyttet projektet. Det er altså ikke en øjeblikkelig økonomisk gevinst, der er i spil. Målet er derimod, at borgerne skal varetage et fast arbejde, som kan forbedre mulighederne for en fremtidig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. - På sigt kan man jo håbe, at det bliver så stor en succes, at der kan oprettes jobs i den forbindelse, siger Kurt Nielsen.