Lokalpolitik

UP-gruppen sender eget svar til minister

Redegørelse om salg af grund til boligforening burde op i byrådssalen, mener seks politikere

FJERRITSLEV:Når en minister beder en kommune om en redegørelse i en sag af politisk karakter, skal den godkendes af kommunalbestyrelsen før den sendes. Det mener de seks UP-politikere i Fjerritslevs kommunalbestyrelse. De er så utilfredse med, at der er sendt et administrativt svar til Økonomi- og Erhvervsministeriet i sagen om salget af en grund til Fjerritslev Boligforening, at gruppen har indsendt sit eget svar. De mener ikke, at den officielle redegørelse, underskrevet af kommunaldirektør Jane Hvas og borgmester Otto Kjær Larsen (V), er god nok. - Vi ville gerne have et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen for at aftale indholdet af redegørelsen, men det ville borgmesteren ikke, forklarer Steen Andersen, en af de seks i UP-gruppen. - Det er vores største anke. Jeg tror nemlig godt, at vi kunne forhandle os til enighed om ordlyden, så vi ikke følte os nødsaget til at indsende vores egen redegørelse, siger han. - Jeg går ud fra, at borgmesteren har sit flertal bag sig, men vi ville også gerne med i diskussionen, tilføjer han. Spørgsmål om lovlighed Årsagen til henvendelsen fra ministeriet er prisaftalen mellem kommunen og boligforeningen om en grund til 36 tæt-lav boliger i Gl. Dalhøj-udstykningen. Der er aftalt en pris på 2.341.000 kr. for en ca. 8800 m2 grund, eller ca. 260 kr. pr. m2. Salgsprisen svarer nøje til det lovpligtige kommunale tilskud på 7 pct. af anlægssummen, og den fritager dermed kommunen for at hente penge i kommunekassen. Gennem folketingsmedlem Mogens Nørgaard Pedersen (KrF), Aabybro, har Steen Andersen og Søren Grøn (UP) spurgt økonomi- og erhvervsminster Bendt Bendtsen (K), om det er en lovlig fremgangsmåde, når prisen pr. m2 i området ellers ligger nede på 110 kr. pr. m2. Prisen skal være høj I svaret fra kommunen er grundpriserne i Gl. Dalhøj oplistet til mellem 110 og 180 kr. pr. m2, alt efter bebyggelsesgraden. Jo mere bebyggelse, jo højere m2-pris. Et område til tæt-lav boliger i to etager skal derfor prissættes højt, lyder forklaringen. Desuden sælges et grønt fællesareal ved bebyggelsen ikke med, men overtages senere af en grundejerforening og hører derfor reelt under boligforeningen. Det giver en højere pris pr. m2. De 260 kr. anses ikke for at være mere, end der kan opnås i handel og vandel, når man ser på den gunstige beliggenhed, hedder det. En pris på de nævnte 110 kr. pr. m2 i forespørgslen anser kommunen for at være langt under det normale til tæt-lav byggerier i 2003. Forkert beregning Steen Andersen mener, regnestykket i brevet er forkert. - En enig kommunalbestyrelse vedtog i januar i fjor, at vi ville en sælge en grund til andelsboliger på Skovbrynet til 110 kr. pr. m2, forklarer han. - Parcelhusgrundene i Gl. Dalhøj ligger 30 pct. højere end på Skovbrynet. Bruger man samme opskrivning på tæt-lav grundene, lander man på ca. 150 kr. pr. m2, så den aftalte pris er mindst 100 kr. for høj, siger Steen Andersen. - Sådan er det, når man bruger en baglæns beregning. Man ser på, hvor stort det lovpligtige tilskud er, og så sættes grunden til den pris. Det mener vi er forkert. Borgmester Otto Kjær Larsen oplyser, at svaret er rent administrativt og ikke har været til politisk diskussion i hans bagland. Han mener heller ikke, at der er fremsat ønske om et ekstraordinært møde. Om UP-gruppens regnestykke siger han: - Det er jo et synspunkt.