UP-politikere utilfredse med kloaksag

[/20 con rød] - Vi blev holdt i uvidenhed om at arbejdet allerede var udført

FJERRITSLEV:Otto P. Kjær og Karl Aage Jespersen, begge UP, er utilfredse med det forløb, sagen om kloakeringen af 20 nye sommerhusgrunde på Poppelvej nord for Fjerritslev har fået i teknisk udvalg. På mødet 28. juli var punktet på dagsordenen i udvalget. Her skulle der bevilges 250.000 kr. til kloakeringen, og indtægten fra tilslutningen af de 20 huse på ca. 430.000 kr. skulle også godkendes. - Men tilbud var modtaget fra entreprenør, buddet accepteret af kommunen og arbejdet udført, uden at vi fik det at vide, fastholder Otto P. Kjær, der også tidligere har beklaget sig over forløbet. Han er fortørnet over, at teknisk udvalgs formand Jørgen Eriksen (V) i sidste uge besvarede beklagelserne med, at de utilfredse bare kunne have gjort vrøvl på mødet 28. juli. - Det kunne vi ikke, for man kan ikke kommentere noget, man ikke har kendskab til. Det fremgik ikke af dagsordenen, at arbejdet var udført, og det blev heller ikke sagt på mødet, siger Otto P. Kjær. - Det er utilfredsstillende at behandle en bevilling, uden at vide, at løbet er kørt, fastslår han. - Jeg siger ikke, at den pågældende entreprenør ikke skulle have opgaven, og jeg kan også forstå, at en sag kan haste så meget, at den skal gennemføres nu og her. Men så kunne man indkalde til et ekstraordinært møde, eller forløbet kunne stå i dagsordenen, så vi kunne se hvad betingelserne for vores behandling var, siger Otto P. Kjær. Udvalgsformand Jørgen Eriksen ønsker ikke at udtale sig om UP-politikernes holdning til kloaksagen på Poppelvej. - Jeg vil ikke diskutere med Otto P. Kjær gennem avisen, fastslår han.