Upåvirket Beblein modtog livstidsdom

Det var en tilsyneladende helt iskold og upåvirket Jan Beblein, der i går blev idømt livsvarigt fængsel for sex-mordet på den kun 10-årige Sonja Emborg fra Mjels.

Der blev ikke fortrukket én eneste mine i mandens ansigt eller blottet følelser i øvrigt, da retsformanden, landsdommer Svend Bjerg Hansen, oplæste den enstemmige dom om fængsel på livstid i Vestre Landsret i Aalborg. Såvel de 12 nævninge - syv mænd og fem kvinder - som de tre mandlige juridiske dommere skulle kun bruge én time og 20 minutter, før de var klar med den entydige og fældende dom over den 45-årige skorstensfejer, der kvælte og kværkede Sonja 31. juli i fjor i hendes eget hjem. Forinden havde han forgrebet sig på hende seksuelt. Jan Beblein blev ganske enkelt idømt straffelovens strengeste straf for mord. Eneste tegn på en form for menneskelig reaktion fra hans side kom dog, da retsformanden spurgte om en eventuel anke af dommen. Her var Jan Beblein umådelig hurtig på aftrækkeren og svarede selv prompte, at han ankede dommen på stedet til Højesteret til formildelse. I øvrigt til stor overraskelse for hans beskikkede forsvarer, advokat Henrik Christensen. Lige så hurtige nævningene og dommerne var om at blive enige om dommen på livstid, lige så lidt betænkningstid skulle nævningene have, da de tidligere på dagen i går blev sendt i enrum for at tage stilling til selve skyldsspørgsmålet i forhold til anklageskriftet. Her gik det nemlig også tjept. Nævningene brugte kun en god times tid på at finde Jan Beblein skyldig i de tre alvorlige anklagepunkter. Nævningenes kvindelige formand svarede således klart og tydeligt ja tre gange på retsformandens spørgsmål. Ja til mord. Ja til seksuelt overgreb. Ja til besiddelse af børneporno. Selv om der altså ikke var reaktioner at spore hos gerningsmanden til ugerningerne, så var det tydeligt et lettelsens suk, der gik igennem den propfyldte retssal, da nævningene i første omgang svarede ja til skyldsspørgsmålet. Og forsamlingens forløsning var næsten helt håndgribelig og mærkbar, da dommen om fængsel på livstid blev forkyndt. Sonja's far, Michael Emborg, har hver eneste dag i de fire dage, som nævningesagen strakte sig over, fulgt oprulningen af mord-sagen på første hånd i retslokalet, og selv om han ikke på noget tidspunkt har villet udtale sig til pressen overhovedet, så var det dog tydeligt for enhver, at også han fik løftet en byrde af sine skuldre med dommen over sin lille datters morder. Den dræbte piges mor mødte i går for første gang op i retten til selve domsafsigelsen, og også hos hende var der lettelse at spore. Det måske første hint om, hvor mord-sagen kunne ende skylds- og strafmæssigt, fik tilhørerne formentlig under retsformandens retsbelæring af nævningene indledningsvis på dagen. En tilhører tolkede det frit som "et vink med en vognstang", da Svend Bjerg Hansen gennemgik sagen og beviserne. Retsformanden præciserede, at det krævede mindst otte nævningestemmer at kende Jan Beblein skyldig i de enkelte anklagepunkter. Første spørgsmål var, om den tiltalte forsætligt dræbte Sonja. Dernæst om der havde fundet et seksuelt overgreb sted mod pigen, før hun døde. Og endelig om han forsætligt havde besiddet børnepornografisk materiale. Nævningeretten endte altså med at følge anklageskriftet til punkt og prikke, ligesom anklagerens, vicestatsadvokat Kirsten Dyrman, ønske om livsvarigt fængsel blev fulgt. Forsvarer Henrik Christensens anbefaling af en tidsubestemt forvaringsdom til sin klient - hvis han blev kendt skyldig i manddrab - valgte nævningeretten altså helt at se bort fra. Nævningetinget godkendte også erstatningerne til Sonja's forældre. Det betyder, at både faderen og moderen, der ikke længer bor sammen, hver især får 100.000 kroner for tabet af Sonja. Endvidere gives der en erstatning til faderen på ca. 50.000 kroner til dels begravelsesomkostninger, dels istandsættelse af villaen på adressen Mjels Bygade 2 i Mjels. Derudover skal Jan Beblein betale sagens omkostninger. Retsformand Svend Bjerg Hansen oplyste i den forbindelse, at pengene skal betales inden 14 dage. Der blev ikke fra forsvarerens side protesteret mod anklagerens ønske om, at Jan Beblein fortsat skal være varetægtsfængslet, mens ankespørgsmålet behandles. Skyldsspørgsmålet kan ikke ankes. Derimod kører anken udelukkende på selve strafudmålingen, med andre ord hvilken strafsanktion Beblein skal have for sin ugerning.