Upopulær løsning i Elbæk-sag

Løkken-Vrå Kommune beder Naturklagenævnet om udsættelse

Lodsejerudvalget ved Vester Elbæk kan ikke acceptere, at Løkken-Vrå Kommune får en udsættelse på afgørelsen fra Miljøklagenævnet i Elbæk-sagen.  ARKIVFOTO:BENTEPoder

Lodsejerudvalget ved Vester Elbæk kan ikke acceptere, at Løkken-Vrå Kommune får en udsættelse på afgørelsen fra Miljøklagenævnet i Elbæk-sagen. ARKIVFOTO:BENTEPoder

VRÅ:Igennem næsten 20 år har landmændene ved Vester Elbæk bedt Løkken-Vrå Kommune om at finde en løsning på problemerne med oversvømmelserne langs bækken. Sagen har ligget hos Naturklagenævnet i flere år, men nu hvor der er udsigt til en afgørelse, beder kommunen om udsættelse - for at få tid til at finde en løsning på problemerne. Kommunens anmodning om udsættelse kommer efter at Naturklagenævnet har lavet et udkast til en afgørelse i sagen - et udkast, der går kommunen imod. Lodsejerudvalget ved Vester Elbæk protesterer imod en udsættelse:Kommunen har efterhånden haft tid nok, mener landmændene. - Vi begynder at kunne se en tendens her - en trækken rundt ved snuden i manegen - fuldstændig som kommunen har gjort med Nordjyllands Amt i mange, mange år, siger Jens Carl Christensen fra lodsejerudvalget. Rekreativt område Den løsning problemerne som kommunen nu skitserer vinder ikke gehør hos landmændene. Kommunen vil købe den oversvømmelsesramte jord på begge sider af Elbækken og udlægge arealerne til rekreativt område med beplantning og stier. Idéen er blevet forelagt for lodsejerne, der ikke er begejstrede. - Folk har jo brug for jorden. Desuden vil vi blive afskåret fuldstændig fra vandløbet, og hvad så hvis der bliver problemer med de drænledninger, der går ud til vandløbet gennem denne bræmme af jord?Så skal man stå med hatten i hånden og bede kommunen om at vedligeholde tingene, påpeger Jens Carl Christensen. Disse og andre indvendinger opfatter Løkken-Vrå Kommune som at landmændene er med på idéen. Generelt positivt "Der har inden denne beslutning er truffet været afholdt møder med de involverede lodsejere, som generelt har udtrykt sig positivt overfor den foreslåede løsning", skriver kommunens advokat til Miljøklagenævnet i det brev, hvor der anmodes om en udsættelse af afgørelsen af klagesagen. Det er i øvrigt både lodsejerudvalget og kommunen, der har klaget til Miljøklagenævnet. Klagerne handler om en afgørelse fra Miljøstyrelsen, der har sagt god for en ny udledningstilladelse, som Nordjyllands Amt gav Løkken-Vrå Kommune til at lede spildevand blandet med regnvand ud i Vester Elbæk. Skærpede krav Miljøstyrelsen skærpede kravene til kommunen, men landmændene ønskede endnu skrappere krav, mens kommunen ønskede kravene lempet, og derfor klagede begge parter altså over afgørelsen. I Miljøklagenævnets udkast til en afgørelse i sagen, skærpes kravene til kommunen. Hvor amtet gav kommunen tilladelse til en udledning, der medfører over-svømmelser gennemsnitligt en gang årligt, siger Miljøankenævnet, at oversvømmelser af de tilstødende marker gennemsnitligt må ske hvert femte år. Det betyder formentlig, at kommunen bliver nødt til at etablere endnu et sparebassin i Vrå.