Ups - heller ikke denne gang

TILKØBSYDELSER:Socialdemokratiet og SF har gennem de sidste mange år lovet borgerne, mulighed for tilkøbsydelser i ældresektoren. Altså muligheden for, at de ældre kunne købe ekstra timer fra den kommunale leverandør. Og alle har jublet. Nu, kom muligheden - for nu var tilkøbsydelser en del af regeringsgrundlaget. Men det var den så bare ikke alligevel - det var kun en "trykfejl". I et Danmark med sunde konkurrenceforhold i alle kommuner mellem de offentlige og de private leverandører ser jeg ingen problemer i ligestilling i forhold til tilkøbsydelser. Men tilkøbsydelser skal i min optik kun være muligt på praktisk bistand, i form af eksempelvis ekstra rengøring. Der skal til enhver tid være fri og lige adgang til nødvendige velfærdsydelser som personlig pleje - og her skal kommunerne ikke kunne henvise til mulighed for tilkøbsydelser. Kun i et samspil mellem det offentlige og det private kan vi løfte de opgaver som vi står overfor på de nære sundheds- og plejeopgaver i de kommende år. Så kom nu, og spil bolden med hinanden i et ligeværdigt spil!