Ur-okse et spor til glemt oldsamling

Et gammelt horn fra kæmpedyr minder museum om Ranum Seminariums store samling af oldtidsfund, der forsvandt ud af historien

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hornet rummer en diskret hilsen fra en af vore fjerne forfædre, fortælller Bjarne Nielsen.

Det er 100 år siden, at det sjældne horn blev fundet. Men først nu er det kommet på museum. Den arkæologiske leder af Vesthimmerlands Museum Bjarne Nielsen står med et horn fra en urokse i hånden. En venlig sjæl, Ove Bach, har givet ham den, efter at han tog den med sig fra det, der engang var Ranum Seminariums store samling af oldtidsfund. Det er stort set det eneste museet har fra samlingen, der er skabt af generationer af studerende på seminariet i tider, hvor man ikke tog arkæologi så alvorligt som i dag. Udgravning for alle - Før i tiden var udgravning noget, man nærmest bare gjorde. Sådan var det, og det er der ikke noget at gøre ved. Men alt det, der blev fundet - og det er efter hvad vi ved ret betydelige mængder - har aldrig været registreret. Vi aner ikke hvad den indeholdt, fortæller Bjarne Nielsen. At han rent fagligt kunne drømme om, at datidens godtroende amatører havde ladet deres skovle være, kan han sagtens leve med. At være arkæolog er hård træning i at lade være med at græde over spildt mælk. Men han vil gerne vide, hvor samlingen fra seminariet mon er blevet af. Fund samles på kort - Det er ikke fordi at vi nødvendigvis vil have tingene. Folk må godt beholde det. Men vi vil gerne vide, hvad de er. Og kan vi få at vide, hvor de blev fundet, vil det være det bedste, siger arkæologen. Et af museets bedste arbejdsredskaber er nemlig et kort, hvor så mange fund som muligt gennem tiderne er sat på. Det giver værdifulde tip om hvor museet skal være særlig opmærksom, når nogen finder på at grave. Måske kan gamle seminaristers fundsteder give nutiden ideer om fortidens liv. Vesthimmerland er blandt ladets rigeste egne når det gælder levn fra fortiden. Så nye brikker til det store puslespil, der udgør vores fælles fortid, kan sagtens komme til her. Hilsen fra forfædrene Bjarne Nielsen vender hornet i hånden. Det er mindst 2.500 år gammelt, for da uddøde dyret i Danmark. Meget muligt 5-7.000 år gammelt. Unikt er den ikke, men et sjældent vidnesbyrd om en gang, da egnen så helt anderledes ud og dyr som den enorme okse dominerede. - Den vejede godt et ton og havde en skulderhøjde på 1,8 meter. Det var en, man ikke havde lyst til at stå i vejen for, fortæller Bjarne Nielsen. Fundstedet har Ove Bach også kunnet oplyse ham om. Det var Bjørnsholm Å hvor rester af det velvoksne dyrs hovede endte en gang for tusinder af år siden.